Barne - og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, Alta

Opptaksområde: Alta, Hasvik og Loppa

Behandlingstilbud

BUP Alta gir tilbud om vurdering, utredning og behandling for barn og ungdom fra 0 – 18 år med psykiske problem, etter henvisning fra fastlege eller leder for barneverntjenesten. Videre gir vi tilbud om veiledning i foreldrefunksjoner i pasientens hjemmemiljø (ambulant team).

Alle henvisninger blir vurdert av et inntaksteam. De gjøres vurderinger etter pasientrettighetsloven i forhold til rett til helsehjelp og ventetid.

Våre behandlere er barnepsykiater (lege), Lege i spesialisering, psykologspesialist, psykolog, klinisk barnevernspedagog, sosionom, pedagog. Poliklinikken har sekretær, og dette vil være den personen du først får kontakt med når du ringer oss.

Personell fra BUP reiser jevnlig til Loppa og Hasvik. Der deltar vi på samarbeidsmøter, samt gjennomfører utredning og behandling av pasienter. Ambulant team reiser hjem til pasienter etter behov.

Spesielle forhold ved henvisning

Henvisning gjøres på egne spesialskjemaer for BUP-henvisning, evt på brevark med informasjon tilsvarende det som er etterspurt på BUP-skjemaet.

Ekstern veiledning/undervisning

Poliklinikken har fast veiledning med samarbeidspartnere etter avtale. Videre kan vi undervise i tema tilknyttet psykisk helsevern for barn og ungdom. 

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset BUP Alta Postboks 1143 9504 Alta

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøte ved ventearealet til venstre når du kommer inn hovedinngangen. 

Klinikk Alta

Markveien 31

9510 Alta

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

​Bussholdeplassen er 50 meter fra hovedinngangen.

​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider.

Alta bussterminal ligger 750 meter fra Klinikk Alta. 

​For busstider se Snelandia sin reiseplanlegger

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

​Nærmeste apotek er 100 meter unna – rett over veien fra hovedinngangen.

Alta sentrum ligger 100 meter unna klinikken, med kjøpesentre, kiosker og spisesteder. Klinikk Alta har ikke egen kantine. ​