Gruppeterapeutisk team, Alta

Gruppeterapeutisk team tilbyr gruppeterapi, kurs og oppfølgingssamtaler. Gruppeterapi og kurs foregår vanligvis på Klinikk Alta. Oppfølgingssamtaler og individuelle samtaler foregår vanligvis på Byporten.

 • For voksne med ADHD
 • For deg med bipolar lidelse
 • Mestring og forebygging av depresjon
 • Selvhevdelsestrening
 • Ferdighetstrening
 • Kunst- og uttrykksterapi
 • Stabiliseringsgruppe for deg som har posttraumatisk stresslidelse (PTSD)

Kurset er for deg som har en ADHD-diagnose og ønsker kunnskap om disse temaene:  

 • ADHD: historikk, diagnose og vanskene bak diagnosen.
 • Tilleggsvansker: dårlig selvfølelse, depresjon, angst osv
 • Stresshåndtering
 • Mestring og hjelpemidler
 • Medisinering
 • Sosiale relasjoner og ADHD
 • Undervisning og praktiske øvelser.

Sentrale tema i undervisningen

 • Introduksjon: Hva er bipolar lidelse?
 • Årsaker og forløp av bipolar lidelse.
 • Mani og hypomani: symptomer og aktuelle tiltak.
 • Depresjon og blandet tilstand: symptomer og aktuelle tiltak
 • Medikamentell behandling
 • Allment om behandling
 • Stress og mestring av stress
 • Arbeid, trygd, innleggelse, juss m.m
 • Livsførsel og regelmessighet

Undervisning og diskusjon. Hjemmeoppgaver.

Kurset er for deg som har slitt med gjentagende eller langvarig depresjon.

Sentrale tema i undervisningen

 • Hva kjennetegner depresjon
 • Årsaker til depresjon.
 • Tenkning og depresjon.
 • Selvmordstanker og - forsøk
 • Angstlidelser og depresjon.
 • Hvordan aktivisere seg selv?
 • Søvn og søvnløshet.
 • Depresjon og forholdet til familie og venner.
 • Antidepressive medikamenter
 • Rusmiddelavhengighet og depresjon

Undervisning og praktiske øvelser.

Kurset er for deg som trenger

 • Å sette grenser for deg selv og i forhold til andre
 • Å bli mer tydelig i kommunikasjon med andre
 •  Å mestre vanskelige situasjoner på en selvhevdende måte
 • Å trene på å be om hjelp
 • Å lære å få og gi kritikk og ros

Undervisning og praktiske øvelser.

for å mestre livet på en bedre måte

For deg som trenger å lære å minske:

 • Atferd som medfører kaos i relasjoner
 • Svingende følelser, dårlig humør
 • Impulsivitet
 • Usikker identitetsfølelse
 • Mangel på kontroll over tankene

Ferdighetene som læres er delt opp i fire tema:

Oppmerksomhetstrening, relasjonshåndtering, følelsesregulering og krisehåndtering.

Vi veksler mellom undervisning og praktisk øvelse. Hjemmeoppgaver mellom møtene er en viktig del av kurset.

Individuell terapi:

I tillegg til kurset jobber deltakerne med aktuelle problemer i individualterapi.

– og som sliter med følge av menneskepåførte traumer (dvs. fysisk / psykisk vold, seksuelle overgrep og lignende).

Sentrale tema i undervisningen

 • Kunnskap om traumereaksjoner
 • Grunnings- og oppmerksomhetsøvelser for å mestre de posttraumatiske plagene
 • Fokus på egenomsorg, ressursbygging og mestringsstrategier.

Alle deltakere skal ha en individualterapeut.

Detaljer i traumeopplevelser deles ikke i gruppa, men tas opp med individualterapeut.

For deg som strever med depresjoner, sosial angst, lav selvfølelse og / eller mangler tro på egne ressurser og mestring.

Målsettinga er at den enkelte deltaker skal få mulighet til:

 • Å ta i bruk iboende ressurser og kreativitet
 • Å få kontakt med egen kropp gjennom bevegelser, sanser og følelser.
 • Å utvide uttrykksevnen gjennom maling, musikk, bevegelse, lek, poesi og fortellinger.
 • Å lære egenomsorg, grensesetting og å gi plass til det som styrker selvfølelsen og livskreftene.
 • Å være tilstede i eget liv med oppmerksomhet og nærvær.

Det kreves ingen spesielle "kreative " ferdigheter, men du må ha lyst og vilje til å delta i denne gruppa.

Henvisning: Er du interessert kan du ta kontakt med din behandler på Voksenpsykiatrisk poliklinikk (VPP) som formidler din interesse videre.

Dersom du ikke har en behandler ved VPP kreves en henvisning fra fastlege for å kunne delta på kurs eller gruppe.

Betaling: Egenandel er for tiden kr 315 pr gang. Beløpet kan føres på egenandelskortet, og de som har frikort benytter dette.

Kurs om bipolar lidelse krever at man betaler 200 kr for kursmateriell, ellers er kursmateriellet gratis.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset
VPP ALTA
Postboks 1294
9505 Alta

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss i 2.etasje ved Klinikk Alta. Følg skiltingen når du kommer inn hovedinngangen. 

Klinikk Alta

Markveien 31

9510 Alta

Alta bussterminal ligger 750 meter fra Klinikk Alta. 

​For busstider se Snelandia sin reiseplanlegger

​Bussholdeplassen er 50 meter fra hovedinngangen.

​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider.

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Det er betalte parkeringsplasser utenfor hovedinngangen. Parkeringen driftes av Alta kommune, les mer på deres nettsider. 

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

​Nærmeste apotek er 100 meter unna – rett over veien fra hovedinngangen.

Alta sentrum ligger 100 meter unna klinikken, med kjøpesentre, kiosker og spisesteder. Klinikk Alta har ikke egen kantine. ​