bilde av de ansatte ved fødestua i Alta

Fødestue, Alta

I Alta kommune er det fødestua på Klinikk Alta som tilbyr rutinemessige svangerskapsoppfølging til gravide innbyggere, i samarbeid med kommunale fastleger. I tillegg til fødsler, tilbyr vi barselomsorg, følgetjeneste og hjemmebesøk etter fødsel.

Friske kvinner med normalt svangerskap kan få tilbud om å føde her. Fødende kvinner blir vurdert etter gitte seleskonskriterier for å sikre en trygg fødsel. I tillegg er det fødestua som gir rutinemessig oppfølging til gravide kvinner i Alta kommune, i samarbeid med kommunale fastleger.

  • Friske flergangsfødende 
  • Friske førstegangsfødende ≤ 35 år 
  • Et normalt svangerskap 
  • Bærer et foster i hodeleie 
  • Ingen kjente sykdommer som kan medføre komplikasjoner 
  • Tidligere normale svangerskap og fødsler 
  • Fødselen starter spontant mellom fullgåtte svangerskapsuker 36 +0 og 41 +3 dager. Kontroll av den gravide etter uke 41 +3 kan gjøres på fødestue v/jordmor så fremt det finnes CTG og ultralydkompetanse. Hvis det ikke er påvist avvik ved kontroll ved/etter uke 41.3 kan den fødende føde på fødestue, men skal overflyttes til fødeavdeling/kvinneklinikk hvis hun ikke har født innen uke 41.6.
  • Fødselen er definert som lavrisiko når riene starter og er fortsatt normal frem til etter barnets fødsel
  • Kvinner som tidligere har vært forløst med tang/vakuum og hvor det ikke forventes gjentagelsesrisiko kan føde på fødestue etter individuell vurdering i dialog med ansvarlig fødeavdeling/kvinneklinikk
  • Gravide der det er påvist resistente bakterier: Fødende der det er påvist bærertilstand med multiresistente gule stafylokokker (MRSA), multiresistente gramnegative stavbakterier (ESBL) eller vankomycinresistente enterokokker (VRE) bør selekteres ut fra obstetriske kriterier, og kan føde på fødestue og fødeavdelinger. Vanlige rutiner for forebygging av kontaktsmitte må følges.     

​I Finnmarkssykehuset har vi fødestue i Alta og fødeavdeling i Hammerfest og i Kirkenes.

Hvor du bor er ikke nødvendigvis det eneste som avgjør hvor du skal føde. Som en del av Helse Nord vurderer Finnmarkssykehuset gravide kvinner etter gitte seleksjonskriterier for å sikre en trygg fødsel, og henviser til riktig fødested ut fra dette. 

Seleksjonskriteriene gjelder ved planlagte fødsler. Øyeblikkelig hjelp-situasjoner vurderes individuelt. 

Les mer om seleksjonskriteriene her

137

COLOURBOX22259923.jpg
Svangerskap er en naturlig tilstand som forløper normalt for de aller fleste. Svangerskapsomsorgen har som mål å sikre mor og barn god helse gjennom svangerskapet gjennom rutinemessige kontroller med samtale og veiledning. Temaer som er viktig for den gravide blir tatt opp. Fødselsforberedende samtaler tilbys ved behov.
 
For å sette opp time til svangerskapskontroll, kan du som gravid ringe direkte til fødestua: 78 96 73 50.
 
Husk å ta med helsekort og urinprøve til hver kontroll.
 

Kontrollprogram

Svangerskapsuke 8-12: Den første kontrollen er hos lege eller jordmor. Fylle ut helsekort og informasjon om svangerskapsomsorgen og tilbudet om tidlig ultralyd. Urinprøve- og blodprøvetaking.
Svangerskapsuke 11-14: Tilbud om tidlig ultralyd. Tilbud om NIPT-test til kvinner som er 35 år eller eldre ved termin.
Svangerskapsuke 15-18: Samtale om psykisk helse (EPDS-skjema) og informasjon om Tidlig Inn i Alta kommune.
Svangerskapsuke18-20: Rutineultralyd.
Svangerskapsuke24: Jordmor. Vurdere behov for samtale og henvisning. Rh-prøver og glukosebelastning.
Svangerskapsuke 28: Jordmor/lege. Vurdere Rh-profylakse. Hemoglobinmåling. Starte fødselssamtale.
Svangerskapsuke 32: Jordmor. Omvisning på fødestua. Fortsette fødselssamtale, inkludert smertelindring.
Svangerskapsuke 36: Jordmor/lege. Vurdere barnets leie. Samtale om amming og barseltid. Informasjon om K-vitamin til nyfødte.
Svangerskapsuke 38: Jordmor. Oppsummere seleksjonskriterier for hvor du skal føde.
Svangerskapsuke 40: Jordmor. Bestille trivselskontroll.

Vi forsøker så langt det er mulig at den gravide følges opp av en eller to faste jordmødre for å sikre kontinuitet i oppfølgingen.

Kontakt

Telefon

Hvis ingen svarer på natta så kontakt medisinsk sengepost på 78 96 73 60

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss i 2.etasje ved Klinikk Alta. Følg skiltingen fra hovedinngangen. 

Klinikk Alta

Markveien 31

9510 Alta

Alta bussterminal ligger 750 meter fra Klinikk Alta. 

​For busstider se Snelandia sin reiseplanlegger

​Bussholdeplassen er 50 meter fra hovedinngangen.

​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider.

Det er betalte parkeringsplasser utenfor hovedinngangen. Parkeringen driftes av Alta kommune, les mer på deres nettsider. 

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

​Nærmeste apotek er 100 meter unna – rett over veien fra hovedinngangen.

​Det finnes en røykebu på hjørnet øst for hovedinngangen til sykehuset.

Ellers er det røyking forbudt på hele området, ute og inne.

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten