Spesialistpoliklinikken, Alta

Spesialistpoliklinikken ved Klinikk Alta har faste behandlingstilbud. En stor del av virksomheten utføres av ambulerende spesialister fra Finnmarkssykehuset og Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN).

Faste tilbud 

Indremedisin

Innunder indremedisineren ligger hjertesvikt-poliklinikken. Den drives av indremedisineren og en sykepleier, de følger opp pasienter som har hjertesvikt.

De holder årlig Lærings- og mestrings kurs for pasienter og pårørende.
Fast overlege i indremedisin, Marit Heger. Hun har kompetanse innenfor hjertesykdom og mage-tarm. Indremedisineren utfører gastroskopi og oppfølging av hjerte ved R-test, EKKO, A-ekg, pacemaker oppfølging

Hudlidelser 

Overlege Nina Teigen
Hudlegen utreder, behandler medikamentelt og kirurgisk og følger opp pasienter som har vært behandlet på UNN. Hudlegen har tett oppfølging av pasienter med kroniske hudlidelse.

Hudlegen har et nært samarbeid med sykepleierne i oppfølging av pasientene som får lysbehandling. Sykepleierne er assistent til hudlegen ved småkirurgiske inngrep og utfører ulike hudtester. Epitest og prikktesting.

Lysbehandling: Det tas imot pasienter hver dag på dagtid. Lysbehandling rekvireres av hudspesialist. Det er et tilbud til pasienter med kroniske hudlidelser

 • Det tilbys UVA og UVB/ universal og lokalbehandling
 • PUVA – behandling (bad + lys, evt. tabletter + lys )
 • Hudtester – epi test + prikktester

Allergolog

Allergolog, Tone Leinan
Allergologen følger først og fremst opp pasienter som har en kjent allergisk lidelse. Det gjøres ulike tester som grunnlag for videre medikamentell behandling. Bl.a. annet spirometri.

ØNH-Spesialist ( Øre, nese, hals spesialister)

Overlege Solveig Fossan og overlege Inger Heidi Bjerkli
Øre,- nese,- og halslegene har poliklinikk mandag-fredag. 
ØNH opererer flere uker i året ved operasjonsenheten ved Spesialistpoliklinikken. Operasjonene forgår i narkose. 
I tilknytning til ØNH virksomheten har vi audiograf som tar høreprøver og tilpasser høreapparat. 
Vi driver også med utredning av søvn og tilbyr CPAP til de som trenger det.

Cellegift og Infusjonsbehandling

Totalt 5 behandlingsplasser.
Infusjonsbehandlinger gis til ms-pasienter, hudpasienter, revmatologiske pasienter og mage-/tarmpasienter.

Andre behandlinger som tilbys

 • Blæreinstallasjoner
 • Injeksjoner
 • Opplæring og veiledning av pasienter innenfor flere selvbehandlinger

Ernæringsfysiolog

To dager per uke.

Ambulerende spesialister

Spesialister som regelmessig behandler pasienter på et annet behandlingssted enn der de har sitt faste arbeid, kalles ambulerende.

Kirurg / urolog

Ambulerer stort sett fra Hammerfest.
Kirurgene gjør utredning, behandler og har etterkontroller og oppfølging av pasienter som har vært behandlet kirurgisk på sykehus. Kirurgene har poliklinikk etter behov, og kapasitet. 
 
Det gjøres gastroskopier og colonskopier, cystoskopier, sterilisering av menn og  småkirurgiske inngrep som kan gjøres i lokalbedøvelse.
 

Dagkirurgi i narkose:

Utvalgte uker i året opereres det også større ting ved vår operasjonsenhet.
Coloskopier , gastroskopier , brokkoperasjoner og små fjernelser gjøre i narkose.

Ortoped

Ortopeden utreder, behandler og har etterkontroll og oppfølging av pasienter som er operert på sykehuset. 
 
Dagkirurgi i narkose:
Det gjøres artroskopisk skulder og kne -, hand og fot - operasjoner utvalgte uker i året. 

Tannbehandling i narkose

Tannlege / kjeveortoped kommer å driver tannbehandling i narkose utvalgte dager i året.

Barneleger

Barnelegene utreder, henviser videre og følger opp pasientene som har vært til behandling på sykehuset. Barnelegene har poliklinikk her 5 dager i måneden, og kan utføre ulike allergitester og gjøre spirometri på større barn. Barnelegen ambulerer fra Hammerfest.

Nevrolog

Nevrologen utreder og følger opp pasienter som har kroniske lidelser.
Nevrologen kommer fra UNN, og er tilstede ca 6-8 uker i året. 

Nefrolog / Nyrelege

Nefrologen følger opp pasienter med kroniske nyrelidelser. 
Nefrologen har poliklinikk 2 dager i måneden. 
Nyrelegen ambulerer fra UNN.

Revmatolog

Utreder og følger opp pasienter med revmatologiske lidelser.

Operasjonsenheten

20 uker i året i narkose i Alta (2023)
Vi har en operasjonsstue, en skiftestue og ett oppvåkningsrom med 4 sengeplasser.
Det jobber tre operasjonssykepleiere, to sykepleiere på postop og en assistent fast ved operasjonsenheten.

Våre faste ØNH-spesialister opererer her, i tillegg ambulerer kirurgen/ ortopeden/ tannlege/ kjevekirurg, anestesilegen og anestesisykepleieren hit.
 
Pasienten som opereres her må være hjerte- og lunge friske.
Det er kun dagbehandling, dvs at du ligger ca to timer etter operasjonen så blir du skrevet ut.
 
Du kan ikke kjøre bil og du skal ikke være alene hjemme etter å ha vært i narkose, så du må ha med deg ledsager om du kommer fra andre steder.
 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Klinikk Alta
Spesialistpoliklinikken
Postboks 1143
9504 Alta

Slik finner du fram

Oppmøtested

Oppmøtested ved hovedinngangen, du finner ventearealet til venstre når du kommer inn. 

Klinikk Alta

Markveien 31

9510 Alta

Alta bussterminal ligger 750 meter fra Klinikk Alta. 

​For busstider se Snelandia sin reiseplanlegger

​Bussholdeplassen er 50 meter fra hovedinngangen.

​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider.

Det er betalte parkeringsplasser utenfor hovedinngangen. Parkeringen driftes av Alta kommune, les mer på deres nettsider. 

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

​Nærmeste apotek er 100 meter unna – rett over veien fra hovedinngangen.

Alta sentrum ligger 100 meter unna klinikken, med kjøpesentre, kiosker og spisesteder. Klinikk Alta har ikke egen kantine. ​

​Det finnes en røykebu på hjørnet øst for hovedinngangen til sykehuset.

Ellers er det røyking forbudt på hele området, ute og inne.