Klinikk prehospitale tjenester

Klinikk prehospitale tjenester har ansvar for behandling gitt utenfor eller mellom sykehus og andre behandlingssteder og for transport av pasienter i Finnmark som skal til eller fra behandling. Vi samarbeider med andre tjenester både i Norge og i utlandet.

Finnmark_ambulansetjenester 2022.jpg

Andre ressurser

Andre ressurser som også kan benyttes i vår tjeneste som ikke er direkte underlagt oss er SAR Queen helikopter og Redningsskøytene. Disse blir som regel rekvirert av Hovedredningssentralen i nord Norge (HRS) etter anmodning fra AMK.

Kontakt

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Klinikk Prehospitale tjenester
Sykehusveien 35