AMK operatører på jobb

AMK Finnmark

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) for Finnmark er lokalisert i Kirkenes. Ved medisinske nødsituasjoner ring 113.

En AMK-operatør er en sykepleier eller ambulansearbeider som har fått spesifikk opplæring i å betjene nødsamtaler. De styrer også hvem som skal utføre og når ambulanseoppdragene skal utføres, og de setter hastegrad på de enkelte oppdrag. De er også de som koordinerer informasjon ved større ulykker slik at riktig helseressurs blir benyttet til rett tid. AMK holder kontakt med politi og brann og evt. frivillige ved større og mindre ulykker hvor flere etater er involvert.

AMK Finnmark er samlokalisert med politiet og brannvesenet i lokaler i Kirkenes. 

Kontakt

Postadresse

Finnmarkssykehuset
Klinikk Prehospitale tjenester
Sykehusveien 35
9601 Hammerfest