Sámi klinihkka

Sámi klinihkka holder til i Karasjok, og er spesielt rettet mot samiske pasienter. Klinikken er fordelt på to lokasjoner med spesialistlegesenteret, døgnenheten og VPP i Ávjovárgeaidnu, og BUP, UPA, FoU, TSB poliklinikk, og familieenheten i Stuorraluohkká.

Sámi klinihkka tilbyr spesialisthelsetjenestetilbud innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling til den samiske befolkningen. Sámi klinihkka består av spesialistlegesenteret, samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) og SANKS- forsknings- og utviklingsavdeling.

Samisk nasjonal kompetansetjeneste - psykisk helsevern og rus (SANKS) i Karasjok er spesialisthelsetjeneste som tilbyr utredning og behandling innenfor psykisk helsevern og avhengighet for alle.

SANKS har nasjonale kompetansetjenestefunksjoner for den samiske befolkningen. Kompetansetjenesten er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i Finnmarkssykehuset. SANKS PHV/TSB består av: BUP, UPA, VPP, TSB poliklinikk, døgnenheten psykisk helse og avhengighet, familieenheten og nasjonalt team. SANKS FoU består av: forsknings- og utviklingsenheten, samisk lærings- og mestringssenter, og den samiske tolketjenesten. 

 

Spesialistlegesenteret har faste tilbud og ambulerende spesialister. Senteret tar imot pasienter fra hele Finnmark og de finske grensekommunene, men gir spesielt et tilbud til pasienter med samisk bakgrunn og har samisktalende personell. I den faste staben inngår leger, sykepleiere, audiograf, ergoterapeut, fysioterapeut. Alle merkantile ansatte ved Sámi Klinihkka er underlagt Spesialistlegesenteret. 
 

Behandlingstilbud

Hjertespesialist

Utredning, behandling og oppfølging av pasienter med hjertesykdommer. Det utføres med mere belastnings-EKG, ultralydundersøkelse av hjertet (ekko), langtidsregistrering av hjerterytme med hendelsesregistrering (R-test), 24t- BT måling

Mage-tarm spesialist – hver 4. uke
Utredning, behandling og oppfølging av pasienter innen sykdommer i mage-tarmregionen ved gastroskopi, sigmoidoskopi og koloskopi. Ultralyd av bukorganer og hovedpulsåre.
Hudlege 
Utreder og behandler hudlidelser medikamentelt og kirurgisk. Følger opp pasienter som har vært behandlet på sykehus. Hudlegen har tett oppfølging av pasienter med kroniske hudlidelser. 
Hudlegen utfører småkirurgiske inngrep og ulike hudtester, som epikutan- og prikktest. 
Hudlege og sykepleiere følger opp pasienter som får lysbehandling et tilbud til pasienter med kroniske hudlidelser. UVA og kortbølget UVB/ universal og lokalbehandling.
Lysbehandling rekvireres av hudspesialist. 
Infusjonsbehandling 
Til med mere hudpasienter, revmatologiske pasienter og mage-/tarmpasienter. Opplæring å sette selv injeksjoner.
Infusjon av med mere biologisk medisin, immunglobulin, jernpreparater, medisin mot benskjørhet
Høresentral med audiograf
Hørselsutredning og tilpasning/oppfølging av høreapparater og tilbehør.
Røntgen 
Det tas skjelett- og hjerte-lungerøntgen. Bildene tolkes og diagnostiseres av radiolog i Hammerfest. Radiografen har tett samarbeid med røntgenavdeling i Hammerfest.
Alle røntgenhenvisninger sendes fortsatt til røntgenavdelinga ved Klinikk Hammerfest, med ønske om undersøkelse i Karasjok, som da setter opp time og sender ut innkallingsbrev til de pasientene som skal ta røntgen i Karasjok.
Geriatrisk team 
Teamet er et nytt tilbud fra høsten 2021 og tilbyr en tverrfaglig utredning av eldre pasienter, og har spesialkompetanse i samisk språk og kultur. De bruker utredningsverktøy på norsk og nordsamisk, jobber med å få oversatt og kvalitetssikret flere utredningsverktøy.

Ambulerende tilbud

(Spesialister som regelmessig behandler pasienter på et annet behandlingssted enn der de har sitt faste arbeid, kalles ambulerende)
Øre-nese-halsspesialist –  13 uker pr. halvår
Utredning av alle typer ØNH-sykdommer med blant annet hørselstest, mikroskopi, endoskopi og prikktest. Alle typer kirurgiske behandlinger som kan gjøresmed lokalbedøvelse, som for eksempel drenbehandling av voksne, polyppfjerning, reponering av nesebrudd (sette tilbake på plass), fjerning av føflekker i øre-nese-halsregionen.
Spesialist i sykdommer i bevegelsesapparat (ledd, skjelett og muskelsystemet) og i bindevev – 6 uker pr. halvår
Utredning, behandling og oppfølging av pasienter innenfor revmatologi.
Lungelege
Utredning, behandling og oppfølging av pasienter innen lungesykdommer. Lunegelen er i Karasjok minst 2 uker pr. år. 
Gynekolog 
Utredning, behandling og oppfølging av underlivssykdommer hos kvinner. Følger opp gravide og har etterkontroll og oppfølging av pasienter som har vært behandlet på sykehuset.
Barnelege
Utredning, behandling og oppfølging av pasienter innen barnesykdommer. Både direkte henviste og etter behandling på sykehuset. Det utføres ulike allergitester, lungefunksjontest på større barn. Barnelegen fra UNN tar også ultralydkontroll av hjertet på barn.Klinikksjef

Amund Peder Teigmo

T  78 96 98 21 |M 918 39 178
Amund.Peder.Teigmo@finnmarkssykehuset.no

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset HF
Postboks 255
9735 Karasjok

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ávjovárgeaidnu: henvendelser i resepsjonen innenfor hovedinngangen. 
Stuorraluohkká: henvendelser i resepjonen innenfor hovedinngangen i hovedbygningen. 


Sámi klinihkka - Stuorraluohkká

Stuorraluohkka 34

9735 Karasjok

Sámi klinihkka - Ávjovárgeaidnu

Ávjovárgeaidnu 182

9730 Karasjok

De fleste busstoppene i Karasjok ligger i Karasjok sentrum. Det er ca 2,5 - 3km å gå derfra til spesialistlegesenteret. Taxsentralene ligger i Tverrveien.

Bruk Snelandinas reiseplanlegger​ for å se oppdaterte busstider, og aktuelle stoppesteder.  

 

Karasjok bussterminal ligger omtrent 500 meter fra SANKS Karasjok.

​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider. 

 

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten