Familieenheten, Karasjok

Familieenheten gir et tilbud til alle familier der det er vansker knyttet til samspill og samhandling.

Bilde av familieenheten i Karasjok

Familieenheten Karasjok

Familieenheten er et tilbud for familier der et eller flere av barna har følelsesmessige og/eller atferdsmessige problemer, og det er vansker knyttet til samspill i familien. 

Hvordan få hjelp

Det er BUP, i samråd med foreldrene, som henviser til Familieenheten (se henvisningsveileding). Tilbudet er aktuelt når polikliniske tiltak innen BUP ikke har ført til ønsket endring, og der tettere oppfølging og arbeid med relasjoner i familien anses som nødvendig.
 
Før behandlingsoppholdet tar vi kontakt med henviser, foreldre, hjemskole og eventuelt andre aktuelle instanser, for gjensidig informasjonsutveksling. 

Hvordan foregår behandling hos oss

Vi tilpasser behandlingsopplegget til den enkelte familie, alt skjer i samarbeid med familien. Vårt opplegg består av daglige foreldresamtaler, samtaler med foreldre og barn, individualsamtaler, og eventuelt utvidete familiesamtaler (f.eks. med besteforeldre). I tillegg inviteres familien med på Meahcceterapiija, en tre dagers utmarkstur. Vi er opptatt av å ha folks egen forståelse, erfaringer og kunnskap i sentrum. Ved Familieenheten er det familieterapeuter, barne- og ungdomspsykiater, psykolog og psykologspesialist.
 
Behandlingsoppholdet har en varighet på fire uker, og under oppholdet bor familien i en fullt utstyrt leilighet. Yrkesaktive foreldre har rett til ytelsen «opplæringspenger ved innleggelse i godkjente helseinstitusjoner» fra NAV. Familieenheten hjelper foresatte med denne søknaden.
Enheten har egen skole for barn i skolepliktig alder. Skolens spesialpedagoger samarbeider med behandlingspersonalet og har nær kontakt med lærer på barnets hjemskole. 
 
Etter oppholdet følges familien opp av BUP og eventuelt andre hjelpeinstanser.

Det er BUP, i samråd med foreldrene, som henviser til Familieenheten. Henvisningene blir vurdert på inntaksmøte og brev om vedtak sendes fortløpende. Når saken vurderes som aktuell tar Familieenheten kontakt for å avtale formøte. Etter oppholdet følges familien opp av BUP og eventuelt andre hjelpeinstanser.  

Henvisninger sendes:

SANKS Karasjok
v/BUP
Postboks 4
9735 KARASJOK

Henvisningsveiledning til familieenheten Karasjok

Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord:

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister.
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset HF,- og så den enheten det skal henvises til: Psykisk helsevern for barn og unge (BUP).

Tilbudet ved Familieenheten er aktuelt når polikliniske tiltak innen BUP ikke har ført til ønsket endring, og der tettere oppfølging og arbeid med relasjoner i familien anses som nødvendig.

Behandlingsteamet er sammensatt av psykologspesialist/psykolog og familieterapeuter.

Portrettbilde av Tove Laiti

Tove Laiti
Enhetsleder ved familieenheten
T 78 96 96 94 | tove.kirsti.laiti@finnmarkssykehuset.no 


Et tredekk med stoler og et bord på det ved siden av et hus

Familieenheten har to leiligheter for familier som kommer til behandlingsopphold

Et treleketøy på et bord
Et rom med skrivebord og stoler

Klasserom

Et treningsstudio med treningsutstyr

Treningsrom

Kontakt

Postadresse

Finnmarkssykehuset SANKS
Familieenheten
Postboks 4
9735 Karasjok

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss til høyre når du kommer inn til våre lokaler i Stuorraluohkká. Du kan henvende deg i resepsjonen inne på SANKS sitt hovedbygg. 

Sámi klinihkka - Stuorraluohkká

Stuorraluohkka 34

9735 Karasjok

Karasjok bussterminal ligger omtrent 500 meter fra SANKS Karasjok.

​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider. 

 

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

​SANKS ligger rundt 1 km fra Karasjok sentrum, der det finnes butikker, apotek, kiosk og spisesteder.