TSB - Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

TSB poliklinikk er et tilbud for voksne med avhengighetsvansker til: - Rusmidler som alkohol, narkotika, b-preparater og lignende -Spilleavhengighet -Andre typer avhengighet

Styres hverdagen din med spill? Drikker du eller ruser du deg for mye?

TSB poliklinikk tilbyr utredning og behandling for de som styres av sin avhengighet eller sliter med avhengighetsvansker.

Har du utfordringer med avhengighetsskapende rusmidler som alkohol, narkotika eller b-preparater. Eller kanskje du sliter med andre typer avhengighet?

Illustrasjonbilde: Ruset mann. Foto: Per Heimly

Illustrasjonsbilde: Ruset mann. Foto: Per Heimly

Hvordan få hjelp?

Den som har behov for hjelp hos oss må få en henvisning. Henvisning skjer via lege, NAV, ruskonsulent/sosialkonsulent og barnevern. I tillegg via spesialisthelsetjenesten og fengselshelsetjenesten. TSB er en poliklinikk som betyr at vi tar imot brukere som ikke er innlagt til behandling.  Brukere får tilbud om jevnlige konsultasjoner.

Slik foregår behandlingen

Når vi på TSB har mottatt henvisningen så vurderer arbeidsgruppen den konkrete henvisningen i et inntaksteam. Her vurderes henvisningen som da tildeles til riktig terapeut som setter opp avtale med vedrørende. TSB er en poliklinikk som betyr at vi tar imot brukere som ikke er innlagt til behandling.  Brukere får tilbud om jevnlige konsultasjoner. I et normalt pasientforløp skal det utføres kartlegging/utredning, behandling og oppfølging. 

Pasient skal sammen med terapeuten bli enige om mål for behandlingen, hvor hyppig dere skal møtes og hvor lenge tilbudet skal vare. Det avhenger av problemområde og pasient. Behandlingen kan også ofte fortsette hjemme via Skype.

Henvisninger til TSB sendes:

Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Karasjok
Postboks 1294
9505 Alta
T 78 46 58 62vurderingsteametrus@finnmarkssykehuset.no


Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord
Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister:

Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset.- Mottaker: Distriktspsykiatrisk senter – Finnmarkssykehuset. Skriv så den enheten det skal henvises til: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)


Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset
SANKS TSB- Tverrfaglig spesialisert rusbehandling
Postboks 4
9735 Karasjok

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss i Stuorraluohkká. Ventearealet finner du inn forbi resepsjonsområdet etter hovedinngangen. 

Sámi klinihkka - Stuorraluohkká

Stuorraluohkka 34

9735 Karasjok

Karasjok bussterminal ligger omtrent 500 meter fra SANKS Karasjok.

​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider. 

 

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

​SANKS ligger rundt 1 km fra Karasjok sentrum, der det finnes butikker, apotek, kiosk og spisesteder.