UPA Karasjok

Ungdomspsykiatrisk enhet (UPA) er en døgnenhet for ungdom mellom 13 og 18 år med psykiske lidelser.

Et hus med garasje og trær i bakgrunnen

UPA Karasjok

UPA tilbyr hjelp i form av utredning og behandling til ungdom som har alvorlige psykiske lidelser som: 

  • Tvangstanker, angst og depresjon
  • Selvskading/ selvmordsproblematikk
  • Traumer og psykoser
  • Bipolare lidelser

Hvordan få hjelp

Det er BUP som henviser den unge til UPA,  (se eget henvisningsveiledning). Tilbudet er aktuelt når polikliniske tiltak innen BUP ikke har ført til ønsket endring, og der tettere oppfølging og arbeid med ungdommen anses nødvendig.

Hvordan foregår behandling hos oss

Behandlingstilbudet tilrettelegges ut fra ungdommens individuelle behov, gjennom miljøterapi, individual terapi, utredninger, familie og nettverksarbeid.

Alle innleggelser ved UPA skjer på frivillig grunnlag. Enheten tar ikke imot pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp. Enheten har 6 plasser hvorav 2 plasser er forbeholdt samisk ungdom.

Øyeblikkelig-hjelp funksjonen ivaretas av Ungdomspsykiatrisk seksjon (UPS) på UNN i Tromsø.
Behandlingsteamet ved UPA består av Psykiater, Lis- lege, Psykologspesialist, familieterapeut og miljøterapeuter. UPA har en egen skole med spesialpedagoger tilknyttet enheten. Skolens spesialpedagoger samarbeider med behandlingspersonalet og har nær kontakt med lærer på barnets hjemskole.

 

Henvisninger  sendes:

SANKS Karasjok
v/BUP
Postboks 4
9735 KARASJOK
T 784 69 550

Henvisingsveiledning til UPA

Elektroniske henvisninger utenfor Helse Nord:

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister.
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset HF,- og så den enheten det skal henvises til: Psykisk helsevern for barn og unge (BUP).


Det er BUP som henviser den unge til UPA,  (se eget henvisningsveiledning). Tilbudet er aktuelt når polikliniske tiltak innen BUP ikke har ført til ønsket endring, og der tettere oppfølging og arbeid med ungdommen anses nødvendig.

Behandlingsteamet ved UPA består av Psykiater, Lis- lege, Psykologspesialist, familieterapeut og miljøterapeuter.


En person som sitter i en stol

Arnhild Somby

Enhetsleder UPA 
T 78 96 97 13 | Arnhild.Somby@finnmarkssykehuset.noEt rom med bord og stoler

Aktivitetsrom

Et rom med skrivebord og stoler

Undervisningsrom på skolen

Et treningsstudio med treningsutstyr

Treningsrom

En stue med sofa og TV

Oppholdsrom med kjøkken

Et rom med seng og skrivebord

Eget soverom med bad

Kontakt

Telefon

Postadresse

Finnmarkssykehuset SANKS Ungdomspsykiatrisk enhet Postboks 4 9735 Karasjok

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss i Stuorraluohkká. 

Sámi klinihkka - Stuorraluohkká

Stuorraluohkka 34

9735 Karasjok

Karasjok bussterminal ligger omtrent 500 meter fra SANKS Karasjok.

​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider. 

 

​Det er gratis parkering for pasienter og besøkende rett utenfor klinikken. Det finnes to ladestasjoner for EL-biler.

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

​SANKS ligger rundt 1 km fra Karasjok sentrum, der det finnes butikker, apotek, kiosk og spisesteder.