Rutiner for pasienter

Behandlings­hjelpe­midler og forbruks­materiell

Finnmarkssykehuset, enhet for behandlingshjelpemidler
Skytterhusveien 2, 9900 Kirkenes
 ​ 78 96 70 10
BHM@finnmarkssykehuset.no

Til denne adressen skal alle henvendelser om behandlingshjelpemidler og forbruksmateriell til hjemmeboende pasienter rettes. Herfra skjer administrering av ordningen samt innkjøp og utlevering av hjelpemidlene og forbruksmateriellet. Det økonomiske ansvaret er en del av overførselen.

Utstyr

Nedenfor er listet opp det viktigste utstyret helseforetaket har ansvaret for:

 • Surstoffkonsentratorer (konsentrerer oksygen fra luft)
 • Inhalasjonsapparat (forstøverapparat)
 • Pulsoxymetere
 • Sugesystem (for fjerning av slim i luftveier)
 • RMT maske(til lungetrening)
 • Respiratorer (til personer med pustevansker), CPAP, BIPAP, hjemmerespiratorer.
 • Elektrostimulatorer og biofeedback-apparat (til behandling av forskjellige inkontinensproblemer)
 • Elektroterapiapparater (TNS)
 • Insulinpumper
 • Infusjonspumper
 • Smertepumper
 • Ernæringspumper

Disse produktgruppene utleveres fra Behandlingshjelpemidler i Kirkenes etter godkjent søknad.
Søknad skjema "Søknad om behandlingshjelpemidler" kan lastes ned fra www.behandlingshjelpemidler.no

Forbruksmateriell

 • Forbruksmateriell brukt ved gastrostomi/sondeernæring
 • Forbruksmateriell til bruk ved infusjonspumpe, herunder smertepumpe
 • Forbruksmateriell brukt ved intravenøs (parenteral) ernæring
 • Forbruksmateriell brukt ved sentrale venekateter, CVK/inneliggende kanyler
 • Forbruksmateriell brukt ved tracheostomi  
 • Lommespirometer brukt av lungetransplanterte som har behov for å måle ventilatorisk lungefunksjon.
 • Kompresjonsplagg brukt ved etterbehandling av alvorlig brannskade 
 • Pulsator med mansjett brukt ved lymfehevelse i bla arm etter brystkreftoperasjon.
 • Forbruksmateriell til insulinpumper
 • Kompresjonsstrømper til behandling av lymfødem

Forbruksmateriell til hjemmebrukere leveres ut fra Behandlingshjelpemidler ved Kirkenes Sykehus etter godkjent søknad. Det opprettes da leveringsavtale med brukeren om fremtidige leveranser, kvantum etc.

Vær oppmerksom på at enkelte utstyrstyper ikke lagerføres lokalt og dermed har noe leveringstid, slik at vi kontaktes tidligst mulig i tilfeller som omfatter Helseforetakets ansvar for materiell til hjemmebehandling.

Ved rekvirering til av forbruksmateriell til nye brukere, skal det sammen med søknaden legges ved en oversikt over hvilket forbruksmateriell som er påkrevd for behandlingen (nummer, navn, størrelse) samt forventet omfang, eks. skift pr. dag etc. og forventet varighet av behandlingen.

Sist oppdatert 17.04.2023