Behandling

Dialektisk atferdsterapi (DBT), voksne

Dialektisk atferdsterapi (DBT) er en terapiform som hjelper deg å finne en balanse mellom å akseptere de sterke og vanskelige følelsene, og å forandre seg. Vi trener også på å sette grenser, å regulere følelser, sette navn på følelser og å takle stress. Målet med terapien er at du skal klare å tenke klart i situasjoner der du føler deg overveldet.

Før

Før behandling med dialektisk adferdsterapi skal du være innlagt i vår døgnavdeling.

Autisme og Psykose er diagnoser som ekskluderer denne form for behandling.

Under

Behandlingen foregår i gruppe og ved individuell trening.

DBT styrker ferdigheter innen flere områder: i oppmerksomhet, følelsesregulering, relasjoner og det å holde ut når du har det vanskelig.

Pasientene møter til gruppeundervisning 45 minutter én gang i uken der ferdigheter blir gjennomgått. I undervisningstimen får pasientene øve på dagens ferdighet.

Pasientene oppfordres til å øve på ferdighetene de lærer og å øve i det daglige i miljøterapien. Miljøpersonalet kan individuelt hjelpe til med treningen.

DBT-verktøy

Kjedeanalyse: Viser på en hendelse og tolkning av denne knyttet opp mot uhensiktsmessige mestringsstrategier. Under kjedeanalysen vil vi kunne se hvilke ferdigheter du skal trene på for å ikke la deg overvelde av følelser, der målet er at du tar kontroll og at uhensiktsmessige mestringsstrategier brytes.

Samarbeidsavtale og kriseplan: Her er dine erfaringer og tidlige varseltegn nedskrevet. I denne står ferdigheter du har erfaring med og som hjelper deg med å nedregulere deg når du har det vanskelig.

Det vil bli foretatt en vurdering før utskrivelse sammen med deg om du skal søkes videre til DBT gruppeterapi der behandlingen er poliklinisk.

Etter

Det er viktig at du tar i bruk de ferdighetene du har trent på og som er nedskrevet i samarbeidsavtalen / kriseplanen som ble utarbeidet under innleggelsen. Dette er et verktøy som kan støtte deg til å mestre hverdagen etter utskrivelse.

Kontakt

Klinikk Alta Psykisk helsevern, Alta

Kontakt Psykisk helsevern, Alta

Oppmøtested

Oppmøtestedene til de forskjellige enhetene finner du under underliggende enheter. 

Klinikk Alta

Markveien 31

9510 Alta

Transport

Alta bussterminal ligger 750 meter fra Klinikk Alta. 

​For busstider se Snelandia sin reiseplanlegger

​Bussholdeplassen er 50 meter fra hovedinngangen.

​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider.

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Alta sentrum ligger 100 meter unna klinikken, med kjøpesentre, kiosker og spisesteder. Klinikk Alta har ikke egen kantine. ​

​Nærmeste apotek er 100 meter unna – rett over veien fra hovedinngangen.

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten