Digital egenregistrering

Digital egenregistrering brukes til pasientmedvirkning, utredning og behandling. Dette innebærer at pasienten selv rapporterer om sin helsetilstand ved å fylle ut digitale spørreskjema. Dette gjøres gjennom programvaren Checkware, du logger inn via linken under.

Illustrasjonsbilde: colourbox
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Innlogging til skjemaet

​Hvis du har brukt systemet før så kan du gå rett til innlogging fra boksen over.

Mer informasjon

For deg som bruker systemet for første gang så les gjerne informasjonen under før du går til innloggingen via linken over. 

Digital egenrapportering skal gjøre det en​klere for deg å gi nødvendig informasjon til sykehuset i forbindelse med utredning og behandling. Skjemaene fylles ut før første time, eller underveis i utredningen og behandlingen. Enkelte ganger skal du også fylle ut skjemaene som en del av oppfølgingen etter at behandlingen er avsluttet.

Du fyller ut skjemaene på en sikker nettside. Informasjonen blir overført direkte til din pasientjournal.

Du trenger ikke forberede deg før du fyller ut skjemaene. Når vi ønsker at du skal fylle ut kartlegginger, mottar du en SMS med innloggingslenke til den eller de aktuelle digitale skjemaene.​

Foreldre eller foresatte, andre pårørende, eller lærere til barn og unge som er under utredning eller behandling, kan også bli bedt om å fylle ut disse digitale skjemaene.

Viktig informasjon

Programmet som benyttes til digital egenrapportering har ingen døgnkontinuerlig vaktfunksjon. Du kan derfor ikke benytte dette ved behov for øyeblikkelig hjelp. Ved behov for øyeblikkelig hjelp ber vi deg ta kontakt med fastlege eller legevakt.

​ID-p​​orten: Her bruker du din bank-ID eller annen godkjent sikker pålogging

Engangskode: Du må bruke ditt brukernavn (personnummer 11 siffer) og ditt passord, ved første gangs bruk går du på «glemt passord», du får en kode på SMS, når du skriver inn denne koden, får du beskjed om å lage eget passord. Gjelder i hovedsak de under 18 år, men kan tilpasses for enkelt personer.

Checkware innlogging

  • Du kan logge inn via PC, nettbrett eller smarttelefon.
  • Når du har mottatt innloggingsinformasjon og logget inn, kan du starte utfylling av skjema som du kommer inn i.
  • Svarene dine blir lagret etter hvert som du fyller ut. Må du avbryte utfyllingen, kan du fortsette der du slapp på et senere tidspunkt.
  • Når du er ferdig med besvarelsen, trykker du «Ferdig» og bekrefter at skjemaet skal leveres. Hvis du skal svare på flere kartlegginger, åpner de seg automatisk etter hvert som skjemaene leveres. 
  • Hvor lang tid det tar å fylle ut de ulike skjemaene, kommer an på hvilket eller hvilke skjemaer du skal fylle ut.
  • Det er ikke mulig å endre besvarelsen på skjemaer som er levert. Det varierer hvor lang tid det tar før behandleren din går gjennom svarene dine. Det er ingen mulighet for elektronisk dialog med behandleren om skjemaet, men du kan snakke med din behandler om svarene i neste konsultasjon.

På våre barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker eller på sykehuset bruker helsepersonell elektronisk kartleggingsskjema til å utrede barn for sykdommer. 

Som lærer/barnehageansatt/foresatt kan du derfor bli forespurt om å bidra med opplysninger. Dette gjør du gjennom et elektronisk skjema som du kan fylle ut på din mobil, nettbrett eller PC. 

For å sikre at alle pasientopplysninger blir behandlet på en sikker måte vil du bli bedt om å oppgi ditt fødselsnummer (11 siffer) slik at vi kan opprette deg som bruker og du kan logge deg inn i vårt system med Bank-ID. På denne måten sikrer vi at du er den rette personen til å svare på skjemaet.

 

Ta kontakt med avdelingen du får behandling ved hvis du har spørsmål om utfylling av skjema.

Sist oppdatert 17.07.2024