Undersøkelse

Graviditet - Fosterdiagnostikk

Fosterdiagnostikk innebærer å stille en diagnose på fosteret før fødselen. Vi kan bruke ultralydundersøkelser, genetiske undersøkelser av celler i fostervannet eller fra morkaken, og blodprøver av mor.

Introduksjon

Pasienter ved Finnmarkssykehuset får tilbud om denne behandlingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN. Etter