Behandling

Helse i arbeid

Helse i arbeid skal gi rask, tidsavgrenset tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-/skjelett- og psykiske plager (angst og depresjon). Det er ønskelig at henvisning kommer tidlig i sykdomsforløpet. Den som henvises til Helse i arbeid må ha et ønske og en målsetting om å stå i, eller komme tilbake til, arbeid/studier.

Helse i arbeid skal gi rask, tidsavgrenset tilgang til tverrfaglig utredning og vurdering av vanlige muskel-/skjelett- og psykiske plager (angst og depresjon). Det er ønskelig at henvisning kommer tidlig i sykdomsforløpet. Den som henvises til Helse i arbeid må ha et ønske og en målsetting om å stå i, eller komme tilbake til, arbeid/studier. 

Henvisning og vurdering

Henvisning vurderes og henviser og pasient mottar skriftlig informasjon om utfallet av vurderingen. Ved rett til helsehjelp blir pasienten satt opp på time. I tiden frem til utredningen, eller ved eventuelle endringer i helsetilstand, skal pasienten forholde seg til fastlege.

Før

På poliklinikken har vi et tverrfaglig team. Du vil få et tilbud ut ifra din problemstilling. Utredningen tar sikte på å avklare aktuelle helseplager og gi anbefalinger og oppfølgingstilbud deretter. Samtidig kartlegges din nåværende arbeid/studiesituasjon og det avklares eventuelle behov for bistand fra NAV, arbeidsgiver eller andre samarbeidspartnere.
 
For noen vil en utredning med et særskilt fokus på jobbfungering være tilstrekkelig. For andre anbefales videre oppfølging eller behandling, enten i regi av HelseIArbeid, tilbud i pasients hjemkommune, eller videre henvisning til mestrings-/rehabiliteringsopphold. Oppfølging

Ut fra ditt behov tilbys:

  • Kontroller/oppfølgingssamtaler for å kvalitetssikre og understøtte tiltakene som ble iverksatt.
  • Arbeidsrelatert oppfølging i samarbeid med NAV
  • Samhandling med fastlege og/eller andre deler av helsetjenesten for å optimalisere videre forløp. Kontakt

Kirkenes sykehus HelseIArbeid

Kontakt HelseIArbeid

Oppmøtested

HelseIArbeid holder til i 3. etasje i fløy D3 sør.


En stor bygning ved siden av en vannmasse

Kirkenes sykehus

Skytterhusveien 2

9900 Kirkenes

Transport

​Bussholdeplassen er rett utenfor hovedinngangen.


Se Snelandia sin reiseplanlegger ​for oppdaterte tider

​Kirkenes sykehus har 226 parkeringsplasser for besøkende og ansatte. Åtte plasser er reservert for handicap. I tillegg parkerer blodgivere som skal gi blod, og pasientverter gratis. Parkeringsavgift gjelder kjernetiden 8.00 - 14.00. I helgene er det gratis parkering.

Du kan enten betale med app (Easypark) eller på automat (her skriver du inn bilens reg.nummer, og bilen registres digitalt. Du trenger ikke gå med lapp tilbake til bilen).

Parkeringsavgiften er som følger:

  • Ved registrert parkering opptil 1 dag: kr 25,-
  • Ved registrert parkering på 1 uke (5 dager):  kr 100,-
  • Ved registrert parkering på 1 mnd:  kr 350,-

​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

Mer om pasientreiser i Finnmark

Praktisk informasjon

Du kan koble deg på trådløst nettverk på alle Finnmarkssykehusets behandlingssteder.

Nettverksnavn: HN-GJEST

Du trenger ikke oppgi passord

Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

Bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus

Dette bildet viser sykehusplan 1, 2 og 3 på Kirkenes sykehus.

Det er kantine til venstre for hovedinngangen. Her får du kjøpt lunsjmat og noe vanlige kioskvarer. Det er kafébord og stoler der du kan sitte og spise, drikke en kopp kaffe. I tillegg er det automater hvor du kan kjøpe mat og drikke utenfor kantina sin åpningstid.

Åpningstider

10:30 – 15:30   mandag – fredag