Behandling

Døgnbehandling, psykisk helsevern

Døgnbehandling (innleggelse) kan brukes i perioder med behov for kontinuerlig oppfølging. Døgnbehandling er som poliklinisk behandling (behandling uten innleggelse), men den er mer intensiv, med mer omfattende og konsentrerte hjelpetiltak. Målet er å gi deg kontroll over symptomene så raskt som mulig.

Før

Innleggelse til døgnbehandling hos oss skjer i hovedsak på to måter:

Planlagt innleggelse

Fastlegen eller poliklinikken søker om innleggelse på vegne av deg. Du kan bli innkalt til et formøte der vi sammen går gjennom hva slags behandling som er mest hensiktsmessig. 

Du vil også få den praktiske informasjonen du trenger for å forberede deg til oppholdet. 

Øyeblikkelig hjelp

Ved alvorlige symptomer som kommer plutselig kan det være aktuelt med akutt innleggelse. Det er fastlegen, legevakt eller poliklinisk behandler som vurderer om det er behov for innleggelse. Den endelige avgjørelsen skjer på sykehuset. 

Rusfri institusjon

Vi er en rusfri institusjon, og ved innleggelse må du skrive under på at du skal holde deg rusfri under oppholdet hos oss. Du kan også bli bedt om å avgi urinprøver for å vise at du er rusfri underveis.

Frivillighet og tvang

Vi er en institusjon som tilbyr kun frivillig behandling. I noen tilfeller kan pasienter bli så syke at de trenger tvangsbehandling. Det skjer kun på institusjoner som er godkjent for det, for eksempel Åsgård i Tromsø. Da kan pasienten henvises dit. Det er strenge regler for når dette kan skje, og det reguleres av Lov om psykisk helsevern.

Etter

Hva slags oppfølging du trenger er avhengig hvor alvorlige symptomer du har. Noen trenger tett oppfølging og behandling i poliklinikk. Andre har fått så god kontroll over symptomene at de kan få nødvendig hjelp hos fastlegen. I løpet av døgnbehandlingen blir det bestemt hva slags oppfølging du trenger videre. 

Kontakt

 • Kontakt Døgnenheten for psykisk helsevern, Alta

  Oppmøtested

  Du finner oss i 3.etasje ved Klinikk Alta. Følg skiltingen når du kommer inn hovedinngangen. 

  Klinikk Alta

  Markveien 31

  9510 Alta

  Transport

  Alta bussterminal ligger 750 meter fra Klinikk Alta. 

  ​For busstider se Snelandia sin reiseplanlegger

  ​Bussholdeplassen er 50 meter fra hovedinngangen.

  ​Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider.

  ​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

  Mer om pasientreiser i Finnmark

  Det er betalte parkeringsplasser utenfor hovedinngangen. Parkeringen driftes av Alta kommune, les mer på deres nettsider. 

  Praktisk informasjon

  Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

  Alta sentrum ligger 100 meter unna klinikken, med kjøpesentre, kiosker og spisesteder. Klinikk Alta har ikke egen kantine. ​

  ​Nærmeste apotek er 100 meter unna – rett over veien fra hovedinngangen.

 • Kontakt Døgnenheten Tana

  Oppmøtested

  Henvendelser i resepsjonen innenfor hovedinngangen

  Tana helsesenter

  Helsestien 34

  9845 Tana

  Transport

  Holdeplass Tana bru bussterminal ligger i Tana bru sentrum, 650 meter fra helsesenteret.​

  Se Snelandia sin reiseplanlegger​ for oppdaterte tider. 

  ​Hovedregelen er at du får dekket reise til og fra behandling med billigste rutegående transport.

  Mer om pasientreiser i Finnmark

  Praktisk informasjon

  Dersom du foretrekker å snakke nordsamisk under behandlingen eller undersøkelsen, vil vi gjerne benytte vår samiske tolk.  Du finner mer informasjon her:  tolketjenesten

  ​Helsesenteret ligger 600 meter fra Tana Bru, der det finnes kiosk og butikk.

  ​Det finnes kantine på Tana helsesenter med åpningstid 10:30 – 13:00 på alle hverdager.