Doktorgrader

Her finner du en oversikt over doktorgrader avlagt av ansatte i Finnmarkssykehuset

 • Henvisninger til Finnmarkssykehuset

 • Et par jenter smiler
  Vår Helse - Vår Forskning

  I Nord-Norge er det behov for forskning som fokuserer på barn og unges helse og helsetjenestenes virke. Vi gjennomfører en undersøkelse av barn, unge og deres interessenters prioriteringer av kunnskapsbehov om barn og unges helse og helsetjenester.

 • Sami klinihkka SANKS
  Kompetansetjeneste

  Samisk nasjonal kompetansetjeneste – psykisk helsevern og rus (SANKS) ble i 2014 godkjent som nasjonal kompetansetjeneste i henhold til «Forskrift om godkjenning av sykehus m.m.».

Sist oppdatert 17.04.2023