Doktorgrad

Ane Kokkvoll

Managing Childhood Obesity ­– The Finnmark Activity School

​Ane Kokkvoll

Ane Kokkvoll er født i 1965 og oppvokst i Asker med begge foreldre fra Røros. Hun er utdannet Cand. med. ved Universitetet i Tromsø 1993 og hadde sin turnustjeneste ved Namsos sykehus og Nærøy kommune. Fra 1996 til 1998 var hun kommunelege og helsestasjonslege i Os kommune i Nord-Østerdal. Hun startet som lege i utdanningsstiling i barnesykdommer ved Finnmarkssykehuset i 1998. I januar 2004 fikk hun spesialiteten i pediatri og har siden vært fast ansatt overlege ved barneavdelingen i Hammerfest.

Managing Childhood Obesity ­– The Finnmark Activity School

Blant førskolebarn født 1999–2000 i Finnmark hadde 16 % av guttene og 22 % av jentene overvekt eller fedme. Det viste data fra 1779 førskolebarn samlet inn fra helsestasjoner i Finnmark. I behandlingsstudien Aktivitetsskolen i Finnmark ble 97 familier fra 6 kommuner i Finnmark og Tromsø kommune loddtrukket til «Enkeltfamilie» eller «Flerfamilie»-tilbud. Enkeltfamilie-tilbudet bestod av møte med sykepleier, barnelege og klinisk ernæringsfysiolog på barnepoliklinikk, samt oppfølging hos helsesøster. Deltakere i Flerfamilie-tilbudet fikk i tillegg møte andre familier og et flerfaglig team på barneavdeling og fikk oppfølgingen hos helsesøster i grupper. Det ble organisert ukentlig treningstilbud for barna og en friluftsskole for disse familiene. Vi fant ingen statistisk forskjell mellom behandlingsgruppene når det gjaldt endring i kroppsmasseindeks etter to år. Barna i Flerfamilie-oppfølging hadde en mer gunstig utvikling i midjemål og en større reduksjon i grad av overvekt enn barna i Enkeltfamilie-oppfølging. Begge behandlingsgruppene samlet reduserte sin grad av overvekt og rapporterte bedring i mål for psykisk helse.

Les avhandlingen på nett

Sist oppdatert 23.09.2016