Akutt koronarsyndrom

Ved akutte STEMI hjerteinfarkt kan prehospital trombolyse gis. EKG kan tolkes av allmennlege, men LIS2/3 på sykehusene i Hammerfest og Kirkenes kan også konsulteres. AMK Finnmark kan da kontaktes – de setter over til aktuell LIS2/3.

Det er et mål at trombolysen er påbegynt innen 20 minutter etter at helsepersonell kommer fram til pasienten. 

Sjekkliste prehospital trombolyse

Regional prosedyre PR53116 - behandling av avkutt koronar sykdom

Sist oppdatert 12.11.2022