Antikoagulasjon

Finnmarkssykehuset er bedt om å lage en brukervennlig manual for justering av antikoagulasjon i forbindelse med kirurgi. Vi har sett på hva som finnes av anbefalinger og har kommet fram til noen nyttige oppslagsverk.

​Fastlegene blir ofte bedt om å ta stilling til seponering/nulling av antikoagulantia før elektive kirurgiske inngrep. Grunnen til at denne vurderingen ofte blir lagt til fastlegen og ikke gjøres av kirurgen er at kirurgen ofte ikke kjenner til den eksakte årsaken til bruk av antikoagulantia. Kirurgen har ikke alltid oversikt over at fru Pettersen har en mekanisk aortaklaff, eller at herr Hansen har fått enda en coronar stent for 8 uker siden og derfor står på dobbel platehemming.

Vi vil anbefale følgende kilder til informasjon:

1.       RELIS.

Fra regionalt Legemiddelinformasjonssenter (RELIS) Nord-Norge ble det i 2020 laget en god oversiktsartikkel, se her:

https://relis.no/content/5109/Seponering-av-platehemmere-og-antikoagulantia-for-kirurgi

2.       Norsk selskap for Trombose og Hemostase.

Fra Norsk kirurgisk Forening har vi fått anbefalt siden «Retningslinjer for antitrombotisk behandling og profylakse» fra Norsk selskap for Trombose og Hemostase:

https://app.magicapp.org/#/guideline/578

3.       Dansk selskab for trombose og hæmostase.

Fra en kollega har vi blitt tipset om nedenstående lenke som skal være svært nyttig.

https://dsth.dk/bridging2018/index.html

Lenken fra smarttelefon er visstnok bedre: https://dsth.dk/

4.       Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

For de som har tilgang til NEL finnes denne lenken:

https://legehandboka.no/handboken/legemidler/bruk-av-legemidler/blodfortynnende-ved-tannbehandling-og-kirurgi/


Sist oppdatert 04.09.2023