Kreatinin ved kontrastrøntgen

Røntgenavdelingene i Finnmarkssykehuset minner om at kreatinin må oppgis eller være rekvirert ved våre laboratorier før røntgenundersøkelser der det gis kontrast.

Ved rekvirering av røntgenundersøkelser som krever kontrast må pasientens kreatininverdi vedlegges. Pga. at kontrastmidlene er nefrotoksiske er det helt nødvendig å vedlegge en fersk kreatininmåling, evt. ta en kreatinin som sendes til laboratoriet samtidig som røntgen rekvireres.

Røntgenavdelingen opplever av og til at kreatininverdi mangler. Andre ganger er det tatt kreatinin men sendt til analyse ved annen lab der svaret ikke er tilgjengelig for røntgenavdelingen. Konsekvensen av manglende kreatininmåling er at pasienten må ta en ekstra blodprøve ved laboratoriet, og det blir venting og utsettelser av undersøkelsen. Kort sagt mye unødig merarbeid og tidsspille både for røntgenavdelingen og ikke minst pasientene!

Ved rekvirering av kontrastrøntgenundersøkelser bes alle rekvirenter å enten gjengi fersk kreatininverdi i selve røntgenremissen, eller oppgi at kreatinin tas samme dag. 

Sist oppdatert 12.11.2022