Lymfødembehandling – Henvisning til lymfødempoliklinikk

Her følger informasjon rundt tilbudet om behandling av lymfødem på Kirkenes sykehus

Kirkenes sykehus har en lymfødempoliklinikk for pasienter fra Øst-Finnmark. Her får pasientene tilbud om undersøkelse, behandling og veiledning for primært og sekundært lymfødem.

Lymfødempoliklinikken er tilknyttet Avdeling ReHabilitering med legespesialist og fysioterapeuter med spesialkompetanse i behandling av lymfødem. Vi samarbeider med leger både ved kirurgisk- og medisinsk poliklinikk.

Henvisningsrutiner:

Legen henviser pasienter med lymfødem elektronisk til Avdeling rehabilitering ved Klinikk Kirkenes. Det skal opplyses at pasienten skal til fysioterapeut og lymfødembehandling.

Diagnosen skal være lymfødem av primær eller sekundær karakter.

Behandlingen er omfattende, og består av manuell lymfedrenasje, pulsator og bandasjering/kompresjonsterapi. I tillegg vil samarbeid med kommunehelsetjenesten og kunnskapsutveksling være en del av tilbudet.

Hva er lymfødem:

Lymfødem oppstår når det forekommer en stase i lymfesystemet. Det finnes to typer lymfødem; primært og sekundært. Primært lymfødem oppstår på grunn av en medfødt defekt i lymfesystemet. Denne type lymfødem kan være medfødt, eller det kan komme senere i livet. Primære lymfødem er oftest arvelige.

Sekundært lymfødem oppstår når et friskt lymfesystem blir skadet. Årsakene kan være, operasjon, stråleskader, slag, brudd, infeksjoner, spredning av kreft.

Dersom lymfødemet ikke behandles, kan det føre til fibrotisering av vevet, ubehag og redusert funksjon. Dette er meget smertefullt og invalidiserende for pasienten, og det er viktig å komme i gang med behandling så tidlig som mulig. Lymfødem er kronisk. 

Sist oppdatert 12.11.2022