Øyelege - sjekkliste for henvisning

Et nærbilde av et menneskelig øye
 1. TIDLIGERE SYKDOM:
  • Tidligere øyesykdom/operasjoner (Viktig!)
  • Andre relevante sykdommer (f.eks. diabetes, reum.sykdom, hjerte-kar)
  • Aktuelle medisiner 
 2. AKTUELT:
  • Tentativ diagnose
  • Aktuell sykehistorie:
   • Synstap?
   • Synsforstyrrelser (flekker, lysglimt, tåkesyn)?
   • Varighet av symptomer?
   • Smerter?
   • Ensidig?
   • Andre symptomer – lyssky, tåreflod, puss?
  • Funn:
   • Visus (Med egne avstandsbriller hvis pasienten bruker briller!)
   • Ytre inspeksjon
   • Inspeksjon av fremre del av øyet (Konjunktiva, kornea, iris, pupille)
   • Rød refleks
  • Der det er relevant:
   • Trykk
   • Donders synsfelt
   • Farging med fluorescein
   • Lysreflekstest ved mistanke om skjeling
   • Oftalmoskopi 
Sist oppdatert 18.01.2023