Veileder for håndtering av aksidentell hypotermi og drukning

Helse Nord arbeider kontinuerlig for å styrke det akuttmedisinske evakuerings- og behandlingstilbudet til befolkningen og andre som oppholder seg i Nord-Norge og på Svalbard.

Publisert 20.01.2022
Sist oppdatert 07.09.2023

​For å sikre at ofre for alvorlig nedkjøling i vår landsdel sikres forsvarlig og livreddende behandling ba Helse Nord Akuttmedisinsk klinikk ved UNN om å utarbeide den første veilederen i håndtering av aksidentell hypotermi i Helse Nord, som ble publisert i januar 2014. Veilederen skulle gi enkle, faglig godt funderte råd om håndtering og behandling av nedkjølte pasienter gjennom hele den akuttmedisinske kjeden.

Her finner du veilederen​​