Informasjon til allmennleger i forbindelse med uværet som pågår.

Det meldes storm og orkan i det kommende døgnet, særlig er det kysten av Vest-Finnmark som rammes. Det forventes mange stengte veier.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 29.01.2024
Sist oppdatert 30.01.2024
En lastebil som kjører gjennom snøen
Illustrasjonsfoto

Finnmarkssykehuset er i grønn beredskap.

For allmennleger som har pasienter de ønsker innlagt på sykehus gjelder følgende:

  • Ta kontakt på telefon i henhold til vanlige prosedyrer.
  • Legene ved Finnmarkssykehuset vil tilstrebe å gi optimale råd om behandling dersom innleggelse er vanskelig og blir forsinket.
  • Når det gjelder innleggelser på barneavdelingen ved Hammerfest sykehus gjelder de samme nevnte kommunikasjonskanalene, og i tillegg de godt innarbeidede rutinene ved Kirkenes sykehus om innleggelse av barn som skal med ambulansefly til Hammerfest sykehus barneavdelingen (PR25503).
  • Været i Kirkenes er ikke så ille og pasienter som trenger innleggelse vil kunne bli sendt til Kirkenes sykehus – dette gjelder også for pasienter fra Vest-Finnmark.
  • Så lenge det verste uværet pågår vil Finnmarkssykehuset av beredskapshensyn gjøre noen midlertidige rokkeringer av plassering av bilambulanser. AMK Finnmark vil være kjent med disse endringene.