Nye anbudsvinnere for noen biologiske legemidler fra 1. februar 2024

Sykehusinnkjøp har inngått nye anbud for etanercept og adalimumab – pasienter vil få nye resepter i løpet av de neste ukene.

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 09.01.2024
Et nærbilde av et tastatur
Illustrasjonsbilde: Colourbox

Sykehusinnkjøp har hatt nye anbudsrunder på mye brukte legemidler.

Adalimumab:
Ny anbudsvinner for adalimumab (tidligere Humira og Hyrimoz) fra 1. februar 2024 er henholdsvis Amgevita (for 20 mg og 40 mg) og Yuflyma (for 80 mg).


Etanercept:
Ny anbudsvinner for etanercept (tidligere Erelzi og Benepali) er originalpreparatet Enbrel (alle styrker).

Begge legemidler skrives på H-resept. Det som er nytt er at apotekene kan bytte disse legemidlene til anbudsvinner, uavhengig av hva som er anført på reseptene.

Finnmarkssykehuset tar sikte på å sørge for oppdatering av disse H-reseptene i løpet av de neste ukene med noe etterslep utover våren.