Nytt skjema og nye satser for legers ledsagelse i ambulanse

Harald G. Sunde, medisinsk fagsjef
Publisert 15.01.2024
En buss på en vei
Ambulansebil. Foto: AmbulanseliviKjøllefjord

Skjemaet for krav om honorering av legers ledsagelse i ambulanse er oppdatert med nytt utseende og oppdatert timespris.

Skjemaet ligger her – som tidligere.