Generell informasjon til LIS2/3

Finnmarkssykehuset har 59 faste LIS 2/3 stillinger, og 17 fullstendige spesialiseringløp i samarbeid med andre helseforetak gjennom fagavtaler, da hovedsakelig med UNN.

Alle LIS2/3 får ved ansettelse tildelt: 

Fast stilling

Alle 17 spesialistutdanningene i Finnmarkssykehuset gjennomføres med spesialiseringsperioder i samarbeidsforetak (f.eks UNN, St. Olavs og Nordlandssykehuset). Under spesialiseringsperiode i samarbeidsforetak har LIS permisjon fra sin faste stilling i Finnmarkssykehuset. Se avsnitt om utdanningsstiped. 

​I tillegg: 

  • Individuell utdanningsplan med alle LM i aktuelle spesialitet tildeles i kompetansemodulen.
  • Individuell utdanningsplan med alle LM i Felles Kompetansemål (FKM) tildeles i kompetansemodulen.
  • Individuell gjennomføringsplan: fylles ut innen 14 dager etter ansettelese og skal sikre at LIS2/3 får spesialiseringsperioder på ulike læringsarenaer internt i foretaket eller i samarbeidsforetak i hht fagavtalene.

​Finnmarkssykehuset har flere tilbud for rekrutterings- og stabiliseringstiltak herunder stipendordninger, rekrutteringsstilling og hospitering. 

Les mer her​

LIS 2/3 ved Finnmarkssykehuset har gode muligheter til å delta og gjennomføre forskningsprosjekter. Se alt om vårt forskningsarbeid her. 

 
Sist oppdatert 18.04.2023