Spesialiseringsperiode i spesialisthelsetjenesten og kommunen

Vi tilbyr todelt spesialiseringsperioder i sykehus på medisinsk og kirurgisk avdelinger ved Hammerfest sykehus og Kirkenes sykehus. Arbeidsavtalen til LIS1 er utformet etter gjeldende avtaler mellom Legeforeningen og arbeidsgiverforeningen Spekter.

Tredelt spesialiseringsperiode med psykiatri vil bli utprøvd fra 1.mars 2022. Ytterlige informasjon om dette vil kommet i løpet av året.

Primærhelsetjenesten

Siste del av LIS1-tjenesten på 6 måneder avvikles i primærhelsetjenesten. LIS 1 gir rett til ansettelse i én av kommunene som Finnmarkssykehuset samarbeider med.

Kommunekoblinger
​Kommune
​Antall LIS
​Sykehus
​Nesseby kommune
​1
​Kirkenes
​Sør-Varanger kommune
​2
​Kirkenes
​Vardø kommune
2​
​Kirkenes
​Vadsø kommune
​1
​Kirkenes
​Tana kommune
​1
​Kirkenes
​Hammerfest kommune
​2
​Hammerfest
​Alta kommune
​2
​Hammerfest 
​Hasvik kommune
​1
​Hammerfest
​Nordkapp kommune
​1
​Hammerfest
​Porsanger kommune
​1
​Hammerfest
​Kautokeino kommune
​1
​Hammerfest
​Karasjok kommune
​1
​Hammerfest

Tildeling av av plass i kommunene

Du som LIS1 leverer innen en gitt frist en prioriteringsliste hvor alle definerte kommuner rangeres.  Kommunekoordinator skal deretter sammen med tillitsvalgt for LIS ved lokalsykehuset fordele plassene etter trukket rekkefølge og ut fra innsendt prioriteringsliste.

Kopi av resultatet av fordelingen med navn og kontaktinfo til LIS1 sendes til Statsforvalteren straks fordelingen er klar, slik at Statsforvalteren kan informere LIS1 om Statsforvalterens kurs og gruppeveiledninger i LIS1-tiden i kommunene.

Sist oppdatert 12.07.2023