Normgivende rutiner for samarbeid mellom sykehusleger og fastleger

Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og leger i spesialisthelsetjenesten er nå vedtatt. Rutinene er utarbeidet av og etter initiativ fra fastlegerådet i Finnmark.

God samhandling mellom leger er avgjørende for trygg pasientbehandling. Målsetningen med anbefalingene er å beskrive en hensiktsmessig modell for arbeid og ansvarsfordeling mellom leger i og utenfor sykehus. Pasientens beste skal være førende for samarbeidet.  

 
Områder for felles anbefalinger om samarbeid mellom fastleger og sykehusleger:
 1. Henvisning
 2. Epikrise
 3. Timebestilling etter sykehusopphold
 4. Resepter, samstemming og vedlikehold av Legemidler i Bruk (LiB)-liste
 5. Blodprøver og røntgen
 6. Sykmelding
 7. Pasienttransport
 8. Samarbeid ved kompliserte, sammensatte lidelser
 9. Parallell henvisning til flere avdelinger
 10. Rådgivning og gjensidig tilgjengelighet pr telefon
 11. Tverrfaglig samarbeid
 
Retningslinjen "Normgivende rutiner for samarbeid mellom fastleger og sykehusleger i Finnmark" finner du her​.


Sist oppdatert 07.09.2023