Partnerskapsmøte

Møtet er det strategiske overordnede organet for samhandlingsfeltet mellom kommunene i Finnmark og Finnmarkssykehuset

Møtet er ett årlig møte der politisk og administrativ ledelse i kommuner og foretak møtes.  Alt som forplikter skal opp i partnerskapsmøte (eksempel tjenesteavtaler og sykestueavtalen). Beslutninger baseres på konsensus og skal være førende for samhandlingsarbeidet.

Partnerskapsmøte består av:

 • Rådmenn/kommunedirektører fra alle kommuner i Finnmark
 • Administrerende direktør og foretaksledelsen i Finnmarkssykehuset

Observatør med talerett:

 • Samhandlingsutvalget
 • Fylkesmannen
 • Universitetet
 • Tillitsvalgte
 • Fastlege
 • Brukerrepresentant
 • Pasient og brukerombud
 • KS


   Sist oppdatert 16.04.2024