Telefonliste

Kommunale instanser Øst-Finnmark

Hovednummer 78 97 74 00

Wesselborgen:   korttidsavd/avlastning78972185 / 78972186. leder 78972165
    Avdeling B78972173
    Avdeling C78 97 21 81
    Avdeling D78972188 / 78972189 / 78972190
Prestøyhjemmet: Rehab/korttidsavd78971818
     Furulabben78971815
     Fjellknausen78971816
     Bøkfjord78971817
     Bjørkelia78971814
Tangenlia bofellesskap/sykehjem78996530 (leder)
Tangenlia bofellesskap/omsorgsboliger, døgnkontinuerlig tilsyn av HBO Hesseng (base 3)

78971836 (bærbar telefon)
78971830 kontor for base 3

Hjemmesykepleien HBO: Hesseng Base 3
(inkl: Jarfjord, Jakobsnes, Elvenes)

78971832 (leder 0800-1500, hverdager)
78971830 kontor, 78971836 (bærbar telefon)

Tjenesten for funksjonshemmede TFF Hesseng/omsorgsboliger78971833
Tjenesten for funksjonshemning TFF Bjørnevatn78999424

Hjemmesykepleien HBO: Kirkenes Base 1
Leder Ingrid Hoffmann Bruserud

78971850 vaktkontor for base 1
78971851 (avd.leder 09-15 /ikke helg)

Hjemmesykepleien HBO: Kirkenes Base 2 
Leder Hildegunn Hestvik

78971852 vaktkontor for base 2
78971853 (avd.leder 09-15/ikke helg)

Hjemmesykepleien HBO: Bjørnevatn

78993700 (leder 08-15)
78999449  kontor           

Hjemmesykepleien HBO: Pasvik/Svanvik78993540/92461013
Bugøynes omsorgsbolig/avlastning78998050
Leder Ruth Else Salmi40496189
Kreftsykepleier78971856/92894108 Lisbeth Nordbergsen

Ambulerende vaktmestertjeneste
Avdelingsleder Roy Hagfors

78971858
Logopedtjenesten78977430
Ergoterapeuttjenesten 78977622 (leder) 78977621/622
Kirkenes Legesenter78977660
God Helse 78990099
Psykiatritjenesten78977650
Vitus  Apotek  Kirkenes78994950 / fax 78994960
Nav 55553333
Politiet  I Kirkenes 78972000
Taxi  Kirkenes78991397

 

Tana omsorgsenter
(Polmak sykehjem og Austertana eldresenter)

45517741 (leder Tone Orvik Kollstrøm)
45517741 (nestleder Sigrunn Pedersen) 45517743/vakttelefon 45517744/vaktrom
45517745/demensavdelingen

Tana Legesenter (helsesenter)45517700
Sykeavd/sykestua45517720/45517723
Hjemmesykepleien45517732/30 eller 45517733(vakttelefon)
Kreftsykepleier45517739 (Inger Varsi)
DPS Tana78927433 (vakttelefon)78927439 (døgnavdeling)
VVP Tana78927447

 

Helsesenter40440600
Alders og sykehjem40440644
Hjemmesykepleien40440643 (leder)
40440646 (sør)
40440647(nord)

 

Helsesenter
Laboratoriet

78942500
78942540

Hjemmesykepleien

78942580 (08-15.30, dagtid) 91731722 utenom ordinær arbeidstid

Bo og omsorgsenter m/døgnkontinuerlig bemanning

78942576 / 78942575
Vakt telefon 48078981 / 48247538

Psykiatri tjenesten78942900
Kreftsykepleier

78942544 / 91567714 (Sissel Andreassen)

Dialysen i Vadsø78942524

 

Helsesenter78943550 (åpen 10-12)
Vardø sykehjem78943622
Hjemmesykepleien78943611 / 78943615 /  91736839 (vakttelefon)
Leder hjemmesykepleien78943618
Psykiatritjenesten78943516 / 78943517 / 78943518
Familieavdeling (PPT,Barnevern, Helsestasjon)78943522


 

Helsesenter78782100
Sykeavd / sykestua78782130 / 45879941 (vakttelefon)
Hjemmesykepleien45879951 (vakttelefon)
Kreftsykepleier45879954 Linda Daldorff

 

Helsesenter78985400
Åpen omsorg v/ Båtsfjords helsesenter78985440 (leder)
Hjemmesykepleien

78985444 (leder 08-1500, dagtid)

95800230 mobil  (0800-2200)

sykehjemsavdeling78985433

 

Helsesenter78496620 (vakttelefon)
Siri Bertheussen leder sykehjem/sykestue78496635
Vakthavende sykepleier78496620
Hjemmesykepleien v/leder Elna Nilsen78496632 / 94828915
Vakthavende hjemmebasert omsorg97152820

 

Kjøllefjord sykehjem97990860 (vaktrom)
Paula Ylinampa leder97990861 / 95856678 mob
Hjemmesykepleien97990875 forkontor og vakttelefon
Lill Britt Lauritzen leder97990876
Lebesby omsorgsenter(Kunes-Veines-Lebesby)97990885 / 97990886

 

AMK – sykepleier fly UNN 77671010
UNN 77626000
UNN -sykehotell 77755100
   
Opptreningssentret i Finnmark ALTA 78432700
Nord-Norges kurbad 77668800
Pasientombudet i Finnmark 78417240
Sist oppdatert 31.08.2023