Samhandlingsenheten

Samhandlingsenheten er organisert i Senter for fag, forskning og samhandling. Samhandlingsleder jobber foretaksovergripende, mens resterende tilhører de respektive sykehus og klinikker.

Hammerfest sykehus

Hege Torp Mathisen

Samhandlings- og e-helserådgiver

hege.torp.mathisen@finnmarkssykehuset.no 78 96 92 48

Kirkenes sykehus

Britt Ingunn Jervidalo

Kommunekoordinator Øst-Finnmark

britt.ingunn.jervidalo@finnmarkssykehuset.no 905 71 289

Stine Lise Jørgensen

Samhandlingsrådgiver

stine.lise.jorgensen@finnmarkssykehuset.no​ 78 96 94 69

Klinikk Alta

Tone Mauseth

Kvalitet- og samhandlingsrådgiver

Tone.mauseth@finnmarkssykehuset.no 78 96 95 69

Sámi klinihkka

Brit Øvregård

Kvalitets- og samhandlingsrådgiver

Britt.Irene.Ovregard@finnmarkssykehuset.no 78 96 98 19

Klinikk prehospitale tjenester

Lisa Jakobsen Berg

Kvalitets- og samhandlingskonsulent

lisa.jakobsen@finnmarkssykehuset.no
Sist oppdatert 18.04.2023