Telefonliste – sykehuset

Finnmarkssykehuset: 78 96 70 00

Telefonliste Hammerfest sykehus

Enhetsleder Johanna M Dahl Nygaard
T 78 96 92 64

Enhetsleder Victoria Hansen 
T 78 96 92 61

Medisinsk sengepost 
T 78 96 75 10​


Enhetsleder Marianne Holmgren Ingvaldsen​
T 78 96 91 91​​

Vaktrom
Kirurgisk: 78 96 74 63
Ortopedisk: 78 96 74 65

Enhetsleder Line Olufsen-Mehus
T 78 96 91 92

Vaktrom
T 78 96 75 30

Avdelingsleder kvinne og barn Bente Orvik
T 78 96 92 67

Enhetsleder barn Solveig Svendsen
T 78 96 92 74

Vaktrom barn
78 96 75 05

Enhetsleder Tonje Havngjerde

Ass. enhetsleder Trine Strand Mikkelsen

Dagkirurgi
T 78 96 74 70

Blodbank 
T 78 96 74 90​Telefonliste Kirkenes sykehus

Avdelingsleder Carlo Mortensen
T 78 96 94 09

Enhet for poliklinikk og dagbehandling

T 78 97 56 91​

Medisinsk sengeenhet

Enhetsleder Ørjan Aven
T 78 96 94 ​53

Dialysen Kirkenes
T 78 96 93 ​96​

Dialysen Vadsø
T 78 94 25 24

Dialysen Berlevåg
T 78 94 56 25

T 78 97 51 67 

Avdelingsleder Lise Beate Dalsaunet
T 78 9​6 94 01​​​​​

Kirurgisk sengenhet

Vaktrom Tun 1 - 5-døgnstun
T 78 97 53 25

Vaktrom Tun 2 
T 78 97 53 24

Føde-/gynekologisk sengeenhet

Enhetsleder Heidi Thoresen
T ​78 96 94 06​

Vaktrom
T 78 97 53 70

Gynekologisk poliklinikk/timebestilling
T 78 96 70 00

Intensivavdeling med akuttmottak

Enhetsleder Tone Bjerknes
T 78 97 50 80

Akuttmottak
T 78 97 50 70

Dagkirurgi
T 78 97 51 18

Avdelingsleder Kari Beate Engseth
T 78 96 93 49​​
Vaktrom
78 97 53 95​

​Blodbank 
T 78 96 71 14​

Laboratoriet
T 79 97 52 70

​​


Opplever du at telefonnumrene er feil? Send en mail til webredaktør​. ​​​
Sist oppdatert 18.04.2023