Brukerfornøydhetsundersøkelse

Sámi klinihkka/SANKS ønsker å bli bedre på brukermedvirkning og øke kvaliteten på dagens behandlingstilbud. Her får du informasjon om formålet med undersøkelsen og hva deltakelse innebærer.

Et nærbilde av mennesker som skriver på papir

Brukerfornøydhetsundersøkelse gjennomføres i alle enhetene i Sámi klinihkka/SANKS. 

Tilbakemeldingene vil bli brukt til å forbedre vårt tilbud til våre pasienter samt generelt forbedringsarbeid i Sámi klinihkka/SANKS. En oppsummering av tilbakemeldingene vil også bli brukt i fag- og/eller tjenesteutviklingsprosjekter i Sámi klinihkka/SANKS. 

Link til Brukerfornøydhetsundersøkelse for:

Psykiske helse og avhengighet
Voksen pasient/bruker, foreldre/foresatte eller pårørende
Barn/unge pasienter/brukere (BUP, UPA, Familieenheten)

Somatikk 
Geriatri (pårørende)​

Det er frivillig å delta

Deltakelse er frivillig og anonymt. Dersom du ikke ønsker å delta vil det ikke ha noen negative konsekvenser for din behandling ved SANKS.

Hvor kan jeg finne ut mer?

Hvis du har spørsmål til brukerundersøkelsen, ta kontakt med:

Sist oppdatert 27.06.2023