For henvisende instans:

Henvisninger

Henvisende instans utenfor Helse Nord kan sende henvisninger til SANKS enten elektronisk eller per post.

Samisk nasjonal kompetansetjeneste- psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne. Hovedkontoret er lokalisert i Karasjok. SANKS Nasjonalt team, som har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark, har kontorer i Tromsø, Hamarøy, Snåsa, Røros og Oslo.

Elektroniske henvisninger

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister. I adresseregisteret er SANKS oppført som DPS Midt-Finnmark/ SANKS.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post

Skjermdump av Adresseregisteret

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister.
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset HF,- og velg enhet:

  • Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
  • Psykisk helsevern for barn og unge (TSB)

Henvisningen behandles ved fellesinntaksteam SANKS barn og unge, og fordeles til riktig enhet basert på informasjonen i henvisningen. SANKS behandlingsenheter som gjelder barn og unge er BUP, TSB og Nasjonalt team. Dersom man ønsker behandling ved Nasjonalt team kan dette føres på henvisningen. 
Henvisende instans kan også forsøke å søke på diagnose. Registeret vil da søke opp og foreslå aktuelle behandlingssteder.

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister.
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset.- Mottaker: Distriktspsykiatrisk senter – Finnmarkssykehuset. Skriv så den enheten det skal henvises til:

  • Psykisk helsevern for voksne (VPP).
  • Psykisk helsevern for voksne (Døgnenheten).
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Henvisningen behandles i et felles henvisningsmottak underlagt Finnmarkssykehuset - klinikk psykisk helsevern og rus. Henvisningsmottaket fordeler henvisninger til riktig DPS og enhet basert på henvisningen. SANKS behandlingsenheter som gjelder voksne er Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Døgnenheten, TSB og Nasjonalt team. Dersom man ønsker behandling ved nasjonalt team kan dette skrives i henvisningen. 

Henvisende instans kan også forsøke å søke på diagnose. Registeret vil da søke opp og foreslå aktuelle behandlingssteder.

Barn og unge:
SANKS Karasjok v/enheten man ønsker å henvise til
Postboks 4
9735 KARASJOK

Voksne:
SANKS Karasjok v/enheten man ønsker å henvise til
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Karasjok

Døgnenhet- psykisk helse og avhengighet:
Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/enheten man ønsker å henvise til. 
Postboks 1294
9505 Alta

Sist oppdatert 13.02.2024