For henvisende instans:

Henvisninger

Henvisende instans utenfor Helse Nord kan sende henvisninger til SANKS enten elektronisk eller per post.

Samisk nasjonal kompetansetjeneste- psykisk helsevern og rus (SANKS) tilbyr utredning og behandling for barn, unge og voksne. Hovedkontoret er lokalisert i Karasjok. SANKS har og et Nasjonalt team som har et spesielt fokus på samer bosatt utenfor Finnmark, med lokasjoner i Hamarøy, Snåsa, Røros og Oslo.

Elektroniske henvisninger

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister. I adresseregisteret er SANKS oppført som DPS Midt-Finnmark/ SANKS.

Grafisk brukergrensesnitt, tekst, applikasjon, e-post

Skjermdump av Adresseregisteret

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister.
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset HF,- og så den enheten det skal henvises til:

  • Psykisk helsevern for barn og unge (BUP)
  • Psykisk helsevern for barn og unge (TSB)

Henvisningen behandles ved fellesinntaksteam SANKS barn og unge, og fordeles til riktig enhet basert på informasjonen i henvisningen. SANKS behandlingsenheter som gjelder barn og unge er: BUP, TSB og Nasjonalt team.  Merk gjerne om man ønsker behandling ved Nasjonalt team.
Henvisende instans kan også forsøke å søke på diagnose. Registeret vil da søke opp og foreslå aktuelle behandlingssteder.

Henvisninger kan sendes elektronisk til SANKS gjennom NHN Adresseregister:
Bruk henvisningssted: Finnmarkssykehuset.- Mottaker: Distriktspsykiatrisk senter – Finnmarkssykehuset. Skriv så den enheten det skal henvises til:

  • Psykisk helsevern for voksne (VPP).
  • Psykisk helsevern for voksne (Døgnenheten).
  • Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)

Henvisningen behandles i et felles henvisningsmottak underlagt Finnmarkssykehuset- klinikk psykisk helsevern og rus. Henvisningsmottaket fordeler henvisningen ut til riktig DPS og enhet basert på henvisningen. SANKS behandlingsenheter som gjelder voksne er: Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Døgnenheten, TSB og Nasjonalt team. Merk gjerne om man ønsker behandling ved Nasjonalt team.
Henvisende instans kan også forsøke å søke på diagnose. Registeret vil da søke opp og foreslå aktuelle behandlingssteder.

Barn og unge:
SANKS Karasjok v/enheten man ønsker å henvise til
Postboks 4
9735 KARASJOK

Voksne:
SANKS Karasjok v/enheten man ønsker å henvise til
Ávjovárgeaidnu 182
9730 Karasjok

Døgnenhet- psykisk helse og avhengighet:
Vurderingsteamet Rus, Finnmarkssykehuset HF
v/enheten man ønsker å henvise til. 
Postboks 1294
9505 Alta

Sist oppdatert 13.12.2021