Forskning, fag- og tjenesteutvikling ved SANKS

SANKS prosjekter

Her presenterer vi forskning, fag- og tjenesteutviklingssarbeid med tilknytning til SANKS.

2018
Studiens mål er å undersøke hvordan økt brukermedvirkning for samiske brukere kan forstås og utøves i møte med helsetjenesteutøvere.

Prosjektet ledes av Norut og er et samarbeid med SANKS Finnmarkssykehuset, UiT Norges Arktiske Universitet, NAPHA og brukerorganisasjonen RIO. Prosjektet finansieres av SANKS Finnmarkssykehuset og Sametinget.

Les mer om prosjektet her

Fag- og tjenesteutviklingsprosjekter

    Forskningsprosjekter

      Sist oppdatert 28.06.2018