Anne Rita Spein

Anna Rita Spein jobbet tidligere som overlege ved SANKS. Er i dag overlege ved UNN med en forskerstilling ved SANKS.

Forsknings- og fagartikler:

 • Kristine, Nystad; Ingstad, Benedicte; Spein, Anna Rita.(2014) "Community resilience factors among indigenous Sámi adolescents: A qualitative study in Northern Norway.". Transcultural Psychiatry 2014. ISSN 1363-4615.
 • Spein, A.R (2013) Samisk ungdom og rusbruk (2013). NAD: En populærvitenskapelig webbplats for forskning innom alkohol- och droger. Siste gang oppdatert 2014-05-08. http://www.nordicwelfare.org/Templates/Pages/popNADArticle.aspx?id=2163&epslanguage=sv
 • Spein, Anna Rita; Pedersen, Cecilia P; Silviken, Anne Cathrine; Melhus, Marita; Kvernmo, Siv; Bjerregaard, Peter. (2013) "Self-rated health among Greenlandic Inuit and Norwegian Sami adolescents: associated risk and protective correlates". International Journal of Circumpolar Health 2013; Volum 72. ISSN 1239-9736.s doi: 10.3402/ijch.v72i0.19793.
 • Spein, A.R (2013). De drikkfeldige samene er en stereotypi (2013). NAD: En populærvitenskapelig webbplats for forskning innom alkohol- och droger. http://www.nordicwelfare.org/Templates/Pages/popNADArticle.aspx?id=2079&epslanguage=sv
 • Spein, A.R., Steen, R. & Hoxmark, E. (2012) Rus(mis)bruk blant samer: kulturelle særtrekk og tiltaksutfordringer. www.forebygging.no
 • Spein, Anna Rita; Melhus, Marita; Kristiansen, Roald E.; Kvernmo, Siv.(2011) "The influence of religious factors on drinking behavior among young indigenous Sami and non-Sami peers in Northern Norway." Journal of religion and health 2011; Volum 50 (4). ISSN 0022-4197.s 1024 - 1039.s doi: 10.1007/s10943-010-9335-x.
 • Spein, Anna Rita; Melhus, Marita; Kristiansen, Roald E.; Kvernmo, Siv.(2010) "The Influence of Religious Factors on Drinking Behavior Among Young Indigenous Sami and Non-Sami Peers in Northern Norway". Journal of religion and health 2010; Volum 49 (4). ISSN 0022-4197.s doi: 10.1007/s10943-010-9335-x.
 • Haugli, Øyfrid & Spein, Anna Rita (2010) "Behandling av spilleproblemer og spilleavhengighet i Finnmark. – Erfaringer og utfordringer i møte med den samiske pasient" I Silviken, A. & Stordahl, V (red.) Nye Landskap kjente steder og skjulte utfordringer. Karasjok: CallidLagadus
 • Spein, Anna Rita.(2008) "Substance use among young indigenous Sami - A summary of findings from the North Norwegian Youth Study". International Journal of Circumpolar Health 2008; Volum 67. ISSN 1239-9736.s 122 - 134. http://www.circumpolarhealthjournal.net/index.php/ijch/article/view/18248
 • Spein, A.R. (2007). Bruk av rusmidler blant samisk ungdom – myter og realitet. Voksne for Barn: 80-87.
 • Spein, Anna Rita; Sexton, Harold; Kvernmo, Siv.(2007) "Substance use in young indigenous sami: An ethnocultural and longitudinal perspective. Substance Use &"; Misuse 2007; Volum 42. ISSN 1082-6084.s 1379 - 1400. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17886138
 • Spein, Anna Rita; Sexton, Harold; Kvernmo, Siv.(2006) "Longitudinal drinking patterns in indigenous Sami and non-indigenous youth in northern Norway." Journal of Ethnicity in Substance Abuse 2006; Volum 5. ISSN 1533-2640.s 103 - 117. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17135170
Sist oppdatert 09.04.2024