Vilkår og retningslinjer

Kliniske studier, eller utprøvende behandling, er studier som utføres på mennesker for å undersøke virkning av legemidler eller andre behandlingsmetoder, men også for å undersøke hvordan medikamenter omdannes i kroppen og om bivirkningene er akseptable.

g_483f2f1d_5b76_478d_9220_8ecf668a81b7
Sist oppdatert 24.01.2018