Leie av 15 boenheter i Hammerfest - Finnmarkssykehuset HF

Finnmarkssykehuset HF har behov for å leie 10-15 boligenheter til ansatte i Hammerfest fra rundt 1. januar 2025.

illustrasjonsbilde av hus
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Foretaket har til intensjon å direkteanskaffe disse boligene etter en forenklet tilbudsrunde, siden slike anskaffelser ikke omfattes av LOA/FOA. Anskaffelsens formål er å inngå avtale om leie 10-15 boenheter til ansatte ved Hammerfest sykehus, og oppdragsgiver inviterer herved interesserte tilbydere til å sende inn et forenklet tilbud. Foretaket ønsker å leie alle enhetene fra samme utleier, og enhetene bør i størst mulig grad være lokalisert på samme sted.

Foretaket vil leie boligene for framleie til ansatte, både på korttids- og langtidsleie. Boligene bør være universelt utformet, lokalisert innenfor 5 minutters gåavstand til nye Hammerfest sykehus og de må framstå tidsriktige og attraktive. Det er ønskelig med ferdig møblerte leiligheter på ca. 40 kvm, med eget bad og kjøkken, samt tilgang til parkeringsplass. Ønsket leieperiode er inntil 10 år, med mulighet for forlengelse av ytterligere 5+5 år.

Foretaket vil vurdere alle innkomne tilbud, og gå i videre dialog med de tilbud som framstår mest attraktive. Foretaket vil gjøre en vurdering av egnethet og gi en forenklet tilbakemelding til de tilbydere som ikke blir valgt.

Eventuelle spørsmål og tilbud sendes direkte til Finnmarkssykehuset:

Ole Martin Olsen

Drifts- og eiendomssjef

Ole.martin.olsen@finnmarkssykehuset.no

Frist for levering av tilbud er 6.mai 2024 kl. 12.00.

Sist oppdatert 23.04.2024