- Vi er veldig godt stilt

Erfaringene fra utbruddet i oktober 2020 er verdifulle når Finnmarkssykehuset gjør fortløpende tiltak for å redusere smittefaren og opprettholde en god beredskap for innbyggerne i Finnmark.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 27.05.2021
Sist oppdatert 11.04.2024
Bilde av Tone Dagsvold, Bjørn Wembstad og Uwe Agledahl utenfor Hammerfest sykehus.
Hammerfest sykehus har solide tiltak for å hindre smitte, og trygt å komme til, fastslår avdelingslederne Tone Engstad Dagsvold, Bjørn Wembstad og Uwe Agledahl. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Det har nå gått en uke siden utbruddet i Hammerfest-samfunnet startet, og Hammerfest sykehus og Finnmarkssykehuset på foretaksnivå, høynet beredskapen. Beredskapsplaner ble raskt satt i verk og tiltak for å redusere smittefaren under et pågående utbrudd ble igangsatt. I tillegg ble det iverksatt massetesting av ansatte. Tiltakene er gjort for å sikre operativ drift og en god beredskap for innbyggerne i Finnmark.
 

Drillet

- Det er jo krevende, men ved at vi har gode erfaringer - vi har gjort oss opp både positive og negative erfaringer fra oktober - så er vi veldig godt stilt, sier Tone Engstad Dagsvold, fungerende avdelingsleder ved akuttavdelingen på Hammerfest sykehus.

Hun sikter til koronautbruddet ved sykehuset i oktober 2020, der sykehuset måtte foreta en delvis nedstengning for å få slutt på utbruddet. Sykehusene og klinikkene i Finnmarkssykehuset hadde fra før gode smittevernrutiner, men erfaringene fra utbruddet gjorde at svakheter ble identifisert, og tiltakene ble flere og de ble styrket.

- Vi har planer på plass, beredskapsplaner på plass, og personalet vårt er drillet på det som skal gjøres og det som skal skje. Det har fungert godt, framholder lederen for det største akuttmedisinske miljøet i Finnmark.

Torsdag morgen var Finnmarkssykehuset og de to sykehusene i Hammerfest og Kirkenes i gul beredskap, mens Klinikk Alta, Sámi klinihkka og Prehospitale tjenester holder grønt nivå. Det betyr at de følger med på situasjonen, og er beredt på å legge om fra vanlig drift.

Vi gjør grep for å redusere smittefare, samtidig som vi opprettholder beredskapen i Finnmark.

Bjørn Wembstad
 Trygt
Etter utbruddet for en uke siden ble det igangsatt massetesting av ansatte i Hammerfest. Frem til formiddagen den 27 mai var 380 ansatte testet. Massetestingen omfatter alle uvaksinerte ansatte - med eller uten symptomer, og foregår fortløpende i intervaller. Ansatte blir dermed testet flere ganger mens utbruddet pågår. På denne måten har sykehuset fortløpende oversikt, og kan fange opp eventuell smitte og iverksette tiltak på et tidlig tidspunkt. 
 
Derfor ble inntaket av pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp (ø-hjelppasienter), redusert og begrenset til å gjelde pasienter fra Hammerfest og Måsøy. I mellomtiden var Kirkenes sykehus og Klinikk Alta klar til å ta imot pasienter fra de andre kommunene. Også UNN var klar til å ta imot pasienter.

- Slik fungerer apparatet vårt. Vi gjør grep for å redusere smittefare, samtidig som vi opprettholder beredskapen i Finnmark. Jeg vil fremheve at alle ansatte gjør en kjempejobb, og at det er trygt å komme på sykehuset, sier Bjørn Wembstad, avdelingsleder og overlege ved medisinsk avdeling på Hammerfest sykehus.

Onsdag denne uka åpnet medisinsk avdeling opp igjen for vanlig opptak av medisinske ø-hjelppasienter fra hele Vest-Finnmark.

- Vi har begrensinger på planlagt virksomhet. Der er alt stoppet til og med 1. juni. Unntakene er kreftbehandling, barn, føde og enkelte andre pasientgrupper der prognosen tilsier at de må komme inn, sier Bjørn Wembstad.
 
(Teksten fortsetter under bildet) 
 
Teststasjon Hammerfest 270521 - Kine Haugen - foto Gunn Hågensen.jpeg

Kine Haugen, sykepleier ved medisinsk avdeling, er i full gang med å teste ansatte i Finnmarkssykehuset, med arbeidssted Hammerfest. Foto: Gunn Hågensen, Finnmarkssykehuset

Påvirker tilgangen på personell

Kirurgisk/ortopedisk avdeling har fremdeles begrenset inntaket av ø-hjelppasienter til Hammerfest og Måsøy, men vurderer daglig grunnlaget for å gjenoppta normal drift.

- Det har sammenheng med tilgangen på personell, sier avdelingsleder og overlege Uwe Agledahl.

Hammerfest sykehus og Finnmarkssykehuset praktiserer samme karanteneregime som Hammerfest kommune, med karantene for nærkontakter og ventekarantene for de som er nærkontakter til de som er definert som nærkontakter av smittede. Det betyr at flere ansatte knyttet til en enkelt avdeling kan være ute i en form for karantene.

En annen konsekvens av utbruddet i Hammerfest-samfunnet og Vest-Finnmark er at planlagt behandling må utsettes frem til og med tirsdag 1. juni. Alle berørte vil bli kontaktet. 

Dette gjelder også innenfor kirurgi og ortopedi, både for operasjoner og poliklinikk. 

- Vi har tatt ned planlagt virksomhet bortsett fra kreft og pakkeforløp og enkelte andre pasienter, så det er en del pasienter som skulle vært behandlet denne uka og blitt operert, som dessverre har måttet få utsatt sin behandling. Vi må tilstrebe å gi dem ny time så snart som mulig, sier Uwe Agledahl.
 

Dyktige folk i alle ledd

Sykehusbygningen til Hammerfest sykehus er fra 1950- og 1970-tallet og bygget for en annen tid med færre ansatte og et annet smittebilde enn det vi ser et stykke inn på 2000-tallet. Sykehuset hadde gode smittevernrutiner, men utbruddet i oktober i fjor viste blant annet at det ikke var tilstrekkelig. Derfor ble det gjort flere tiltak for å forsterke smittevernet for pasienter og ansatte. Dette pekte også Folkehelseinstituttet på i sin rapport. I tillegg arbeider Helse Nord med en omfattende evaluering av utbruddet. Denne er ventet i løpet av sommeren.

Portrettbilde av Siri Tau Ursin
- Finnmarkssykehuset har tatt lærdom av utbruddet i fjor, og har styrket dette viktige arbeidet vesentlig. Koronapandemien har vært en læringsprosess for alle, både globalt, nasjonale og lokalt, og vi står derfor bedre rustet enn noen gang, til å håndtere dette, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin, som har det overordnede ansvaret for helseforetaket og sykehusene og klinikkene i Finnmark.

- Vi er avhengig av flinke medarbeidere, og det har vi. Finnmarkssykehuset har dyktige folk i alle ledd, og jeg er virkelig stolt over hva vi får til.

Helse Nord følger utviklingen fortløpende, og er beredt på å tilby hjelp ved behov. Finnmarkssykehuset har også et nært samarbeid med Hammerfest kommune, og direktøren roser arbeidet som vertskommunen har gjort under utbruddet.

- De har stått og står i en svært krevende situasjon, og jeg er imponert over det de gjennomfører, sier hun.