Prosjekt Alta nærsykehus

14. oktober ble grunnsteinen i Alta lagt

Det var Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Sametingspresident Aili Keskitalo som la grunnsteinen.

Publisert 14.10.2016
Sist oppdatert 27.02.2017
En mann som holder en blomsterbukett

​Etter selve nedleggelsen var det hilsningstaler ved administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, Helse- og omsorgsminister Bent Høie og Sametingspresident Aili Keskitalo.

Prosjekt Alta nærsykehus innebærer en ombygging og utvidelse av nåværende Alta helsesenter i et samarbeid mellom Finnmarkssykehuset og Alta kommune.

En del av grunnsteinen er en liten kiste der det er gravert «Nybygg og modernisering, et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune og Finnmarkssykehuset HF»

Tekst, brev

Prosjekt Alta nærsykehus vil gi en betydelig utvidelse av spesialisthelsetjenestetilbudet i Vest-Finnmark. Målet mot 2020 er å doble poliklinikk og dagkirurgi ved nærsykehuset sammenlignet med dagens nivå. Vi viderefører dagens nivå på medisinsk dagbehandling, og vi øker fra 9 til 20 senger for somatisk behandling, hvorav 6 er kommunale. Vi etablerer MR og CT og skal øke antallet ultralydundersøkelser. Nå reises Vestibylebygget, et fellesareal, som vil eies og drives av Alta kommune, som Finnmarkssykehuset også skal bruke