20 leverandører viste interesse for å delta i byggingen av Nye Hammerfest sykehus

Fredag 27. april møtte rundt 40 personer fra 20 ulike entreprenører/rådgivere fra hele landet til «dialogkonferansen» for Nye Hammerfest sykehus.

Publisert 30.04.2018

– Deltakelsen er overveldende. De reiser ikke til Hammerfest uten å ha stor interesse i prosjektet, sier Christian Brødreskift ved Sykehusbygg.

 

Hensikten med en dialogkonferanse er å informere leverandører og relevante interessenter om oppdragsgivers behov og samtidig få innspill på hvordan behovet kan dekkes av markedet. Samtidig er det en arena for aktuelle entreørenører og rådgivere hvor de kan knytte kontakter og finne potensielle samarbeidspartnere.

Prosjektsjef ved Finnmarkssykehuset Lill Gunn Kivijervi orientere om Finnmarkssykehuset og Finnmarkssykehusets fire byggeprosjekt.

– Det entreprenørene har fått presentert i dag, er et resultat av en god prosess etter et godt samarbeid mellom prosjektet og de ansatte gjennom hele konseptfasen. Det vi har kommet fram til er et resultat av tett og god dialog med brukerne, våre ansatte. Det blir et veldig bra sykehus, sier Lill Gunn Kivijervi.

Prosjektleder fra Sykehusbygg, Christian Brødreskift presentere konseptet i detalj og informerte om den videre prosessen.

– Normalt kommer entreprenøren litt senere inn i prosessen, men vi ønsker å få entreprenør inn som rådgiver tidlig. Det skal være et samspill der entreprenør, arkitekt og byggherre spiller hverandre god, sier Brødreskift.

Det var god respons fra entreprenørene på denne måten å samarbeide med byggherre på, med «dette er spennende» og «dette er bra».

Etter den to timer lange felles gjennomgangen av prosjektet fikk entreprenørene ha en-til-en samtaler med Finnmarkssykehuset, Hammerfest kommune og UiT, Norges Arktiske universitet som alle er deltakere i prosjektet. Om kort tid vil anbudskonkurransen publiseres i Doffin. Interesserte entreprenører vil da legge inn tilbud, som innebærer deltakelse i forprosjektet, som vil starte allerede til høsten og er planlagt å vare til mai 2019. Byggestart er planlagt til 2020.

Fakta

 • ​Prosjektets ramme er 1,95 milliarder inkludert 15 % usikkerhetsmargin.
 • Netto funksjonsareal er 12.000 m2, dvs ca 20-25.000 m2 bruttoareal.

Tidsplan:

 • Mai- Aug 2018: anskaffelse av entreprenør, arkitekt og øvrige rådgivere
 • August 2018- mai 2019: Forprosjekt
 • September 2019: Forprosjektrapport styrebehandles i Finnmarkssykehuset
 • Oktober 2019: Forprosjektrapport styrebehandles i Helse Nord RHF
 • September- Desember 2019: Detaljprosjekt/totalentreprise/samhandlingsarena
 • September 2019: Utfylling og forbelastning av tomt
 • Mars 2020: Byggestart
 • Juni 2021: Tett bygg
 • 2023/2024: Opplæring og innflytting
 • 2024: klart for pasienter


Dialogkonferanser en nyttige
Finnmarkssykehuset hadde også dialogkonferanser i forbindelse med Nye Kirkenes sykehus. For Finnmarkssykehuset er dialogkonferanser nyttig fordi det, blant mange fordeler, gir foretaket som byggherre kunnskap om hvordan helseforetakets behov kan dekkes på best mulig måte, gir oversikt over hvilke muligheter som finnes i markedet i dag og hva som er mulig på sikt og gir generelt inntrykk av konkurransesituasjonen.
Dialogkonferansen er nyttig for entreprenørene fordi de får kunnskap om Finnmarkssykehusets planer, utfordringer og behov på kort og lang sikt, kunnskap om helseforetakets premisser og mål og ikke minst kunnskap om risikoen i prosjektet.