Abortforsker i verdensklasse

Kan gi tryggere abortbehandling for kvinner i hele verden. Det er ikke hverdagskost at en norsk forsker publiserer en artikkel i et av verdens mest prestisjetunge fagtidsskrifter innen medisin, The Lancet.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 30.05.2016
Sist oppdatert 28.02.2017

​Det finnes to metoder for å avbryte et svangerskap: kirurgisk og medikamentell (såkalt «abortpille»). Medikamentell abort er den vanligste abortmetoden, men også her er det vanlig med sykehuskontroll. Den ferske artikkelen i The Lancet viser at det ikke er nødvendig med besøk på sykehuset etter medikamentell abort. Det får betydning for kvinner i hele verden, spesielt for de som har lang vei til sykehus.

Også redaksjonell omtale

Finnmarkssykehusets gynekolog Kevin Sunde Oppegaard, som i en årrekke har jobbet og forsket ved Hammerfest sykehus, har ledet en internasjonal studie sammen med medarbeidere fra Ullevål sykehus, Karolinska Sjukhuset i Stockholm, Helsingfors universitetssykehus og en klinikk i Wien. Studien er nettopp publisert i en av de mest anerkjente medisinske tidsskrifter i verden,The Lancet.

Ideen

Ideen til studien hadde sitt utgangspunkt i Finnmark, der store avstander og harde værforhold stiller spesielle krav til prosedyrer.

– Vi ønsker at kvinner i Finnmark skal ha et like trygt og fleksibelt tilbud når det gjelder svangerskapsavbrudd, som for eksempel kvinner i Oslo og Stockholm. Vi tenker også på kvinner i ressursfattige land i verden, der tilgangen til helsetjenester er begrenset. Selv om kvinner i Finnmark ikke deltok i studien, får vi bekreftet at det vi gjør i Hammerfest høster internasjonal oppmerksomhet, sier Oppegaard.

Interessen for studien er stor: Verdenskongressen i fødselshjelp og kvinnesykdommer har invitert Dr. Oppegaard til Vancouver i Canada neste år, for å holde foredrag om hva vi gjør.

– I tillegg til mine medarbeidere ønsker jeg å takke Finnmarkssykehuset og Klinikk Hammerfest for at de prioriterer forskning og gjør det mulig å få gjennomført slike studier. Forskningsstyret på sykehuset har vært en viktig samarbeidspartner og mine kollegaer på gynekologisk avdeling har støttet meg. Sammen har vi nå kommet i mål og resten av verden kan lære noe fra oss. At Finnmarkssykehuset nå har en studie på trykk i et så stort og betydningsfullt tidsskrift som The Lancet, er bare rosinen i pølsa, sier Oppegaard.

– Ikke slå oss til ro

Oppegaard har til slutt noen tanker fremover.

– Dette betyr ikke at vi nå kan bare slå oss til ro. Finnmark ligger høyt på abortstatistikken. Forekomsten av seksuelt overførte sykdommer er også på landstoppen. Nøkkelordet her er forebygging. Forebygging av uønskede svangerskap er en viktig samfunnsoppgave. Helsemyndighetene ønsker at vi skal satse på dette området fremover. Det er ikke bare en kvinnesak, det gjelder oss alle, avslutter han.