Ambulansebåtkontrakt i Vest-Finnmark er nå undertegnet

Tilbyder Ambunor AS vant ikke frem i Øst-Finnmark tingrett med sin begjæring om midlertidig forføyning. Dermed kunne Finnmarkssykehuset HF i dag undertegne kontrakten om ambulansebåttjenester i Vest-Finnmark.

Aslak Ballari
Publisert 01.07.2019
Sist oppdatert 01.07.2021
Diagram, teknisk tegning
Skisse av den nye ambulansebåten. Ill.: Loppa legeskyssbåter AS

Sykehusinnkjøp HF har gjennomført en anskaffelse av ambulansebåter for Finnmarkssykehuset HF. Anskaffelsen ble avsluttet i midten av mai, og leverandøren Loppa legeskyssbåter AS ble tildelt kontrakten.

Ambunor AS mente at Sykehusinnkjøp hadde brutt anskaffelsesregelverket, og ba derfor om midlertidig forføyning i saken.

Øst-Finnmark tingrett kom før helga med sin kjennelse i saken, og har valgt å ikke ta begjæringen til følge.

Dermed har Finnmarkssykehuset HF nå undertegnet en avtale med anbudsvinneren Loppa legeskyssbåter AS

— Vi har vært trygge på at vi har gjort riktige vurderingene i denne anskaffelsen, noe som nå også bekreftes gjennom kjennelsen fra tingretten. Det er positivt for innbyggerne i Vest-Finnmark at Finnmarkssykehuset HF nå har undertegnet den nye avtalen om ambulansebåtdrift, sier divisjonsdirektør Harald I. Johnsen i Sykehusinnkjøp HF, divisjon nord.

Leverandøren Ambunor AS ble avvist i anbudskonkurransen fordi de ikke oppfylte et obligatorisk krav om rekkevidde for reservefartøy. Denne avgjørelsen klaget Ambunor AS på, men Sykehusinnkjøp valgte ikke å ta klagen til følge. Dette er bakgrunnen for at leverandøren valgte å kreve midlertidig forføyning i saken.