- Jeg er svært glad for at Vivi har takket ja til stillingen. Hun er en dyktig leder og fagperson, med solid kunnskap om Finnmarkssykehusets virksomhet, og har- og vil ha en sentral rolle i prosessen med utviklingen av helseforetaket, sier administrerende direktør Ole Hope.

Frigjøres

Vivi Brenden Bech er 59 år, og har 32 års fartstid i spesialisthelsetjenesten i Finnmark. Hun er utdannet barnesykepleier, har master i helseledelse, nasjonalt topplederprogram og har hatt flere lederstillinger i Finnmarkssykehuset, blant annet som klinikksjef ved Hammerfest sykehus, og som kvalitets- og utviklingssjef på foretaksnivå.

Hun har i store deler av 2022 og 2023 vært konstituert som administrerende direktør i Finnmarkssykehuset for å sikre kontinuiteten i påvente av at ny direktør skal komme på plass, og har jobbet tett på styreleder.

Som assisterende direktør skal hun blant annet avlaste topplederen, slik at han tettere kan følge opp omstillingen som skal gjennomføres i Finnmarkssykehuset.

Gleder seg

Ansettelsen av assisterende direktør betyr også enkelte organisatoriske endringer knyttet til stabsfunksjoner. I tillegg til rollen som direktørens stedfortreder, vil Vivi Brenden Bech ha ansvaret for deler av avdelingen som i dag kalles Fag, forskning og samhandling. Stillingen som kvalitets- og utviklingssjef vil dermed forsvinne. Den endelige organiseringen er i skrivende stund ikke avklart.

- Jeg gleder meg til å gå i gang med arbeidet i den nye rollen. Finnmarkssykehuset står foran en krevende, men også svært spennende periode, og jeg ser frem til å ta fatt på oppdraget og bidra i dette arbeidet, sier Vivi Brenden Bech.