Åpen Dag på Finnmarksklinikken i Karasjok

Ønsker du å få et innblikk i Finnmarksklinikken i Karasjok eller få høre mer om misbruksproblematikk?  Da har du muligheten nå. SANKS - Finnmarksklinikken åpner dørene for alle interesserte onsdag 6.september fra kl. 1200 til 1800.

Publisert 30.08.2017
Sist oppdatert 20.12.2017
Et hus med trær foran
Finnmarksklinikken

Med en åpen dag ønsker Finnmarksklinikken å gjøre besøkende bedre kjent med enhetens arbeide. Klinikken ønsker å synliggjøre både deres virksomhet samt rette fokus på rusbehandling og misbruksproblematikk.

 Program for dagen

12.00 - 12.30: Velkommen med lett servering
12.30 - 13.00: Presentasjon av klinikken og et kulturelt innslag
13.00 - 13.45: «Ingen vet og alle vet- rus og tabu i små samiske
                         lokalsamfunn» Foredrag av psykologspesialist, 
                         PhD Anne Lene Turi Dimpas

14.00 - 14.30: Innlegg fra bruker
14.45 - 15.30 «Helhetlig tilnærming til rusbehandling»
                        
Foredrag av psykiater Lars Lien

15.30-17.00 Kulturelt innslag og omvisning

Tidspunkt: Onsdag 6 september 12.00-18.00
Sted: Finnmarksklinikken, Ravdojok, 9730 Karasjok

Velkommen!

Finnmarksklinikken er en offentlig spesialinstitusjon for mennesker med rusmiddelproblemer. Den består av en døgnenhet med 12 plasser og ruspoliklinikk. Målgruppen er mennesker over 18 år med misbruksproblematikk. Misbruket kan omfatte narkotiske stoffer, alkohol og vanedannende medikamenter, eventuelt i kombinasjon med psykiske lidelser.

Finnmarksklinikken har eksistert siden 1980 og er en del av spesialisthelsetjenesten innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB). Og SANKS Finnmarksklinikken har et særlig ansvar for den samiske befolkningen.

Mer om Finnmarksklinikken