Åpen dag ved Voksenpsykiatrien (VPP) i Lakselv

Ønsker du å få et innblikk i Distriktspsykiatrisk senter i Lakselv eller få høre mer om pårørenderettigheter? Da har du muligheten nå. SANKS/DPS Lakselv åpner dørene for alle interesserte torsdag 08. juni fra kl. 1200 til 1600.

Publisert 07.06.2017
Sist oppdatert 30.08.2017
En bygning med en sykkel foran
Adresse: Helsetunveien 2.

​Vi arrangerer åpen dag i Lakselv for å åpne dørene til en ellers lukket institusjon. Pasienter, pårørende og samarbeidspartnere inviteres til å komme på omvisning, forelesning og utveksling av informasjon. Vårt håp er å begrense varighet av et problem, skade eller sykdom som er oppstått ved å bedre vår samhandling. I år har vi særlig fokus på pårørenderettigheter – for eksempel hvem er pårørende? Pårørendes rett til informasjon, klagerett mm.


Program for dagen

Åpen dag starter med bevertning  kl.1200. 
12.30 Informasjon og omvisning på bygget.
13.30 Pårørenderettigheter.
15.30 Informasjon om pasientforløp fra henvisning til innleggelse.
16.00 Avsluttning.

Kontaktperson: 
Tonje Samuelsen T 90868146
Lars Nussbaum T 90879510

 VELKOMMEN!