Åpning av ny øyepoliklinikk i Hammerfest 3. mai 2016

Den 3. mai åpner den nye øyepoliklinikken på Hammerfest sykehus. Kari Milch Agledahl, opprinnelig fra Hammerfest, er ferdig utdannet øyelege ved UNN og har flyttet tilbake til Hammerfest der hun nå er fast ansatt som øyelege. Øyepoliklinikken vil starte opp i nyoppussede lokaler i 1. etg på sykehuset vis à vis kirurgisk poliklinikk.

i:0e.t|nhn prod adfs|finnmark%7cmalene.nicolaysen@finnmarkssykehuset.no
Publisert 30.05.2016
Sist oppdatert 27.02.2017

​Den 3. mai er det endelig klart for åpning av den nye øyepoliklinikken i Hammerfest. I mange år har overlege Reidar Lager ambulert fra Tromsø, men nå overtar Kari Milch Agledahl stafettpinnen. Hun er opprinnelig fra Hammerfest, utdannet ved UNN og har nå flyttet tilbake, slik at sykehuset nå vil ha fast øyelege. Øyepoliklinikken vil starte opp i helt nyoppussede lokaler i 1.etg på sykehuset vis à vis kirurgisk poliklinikk. I tillegg til øyelegekontoret er det fotorom, sykepleierom og operasjonsstue tilrettelagt for øyekirurgi.

Sykehuset har investert mye i nytt og moderne øyeutstyr, og kan tilby mer avanserte undersøkelser og behandling enn tidligere. Med nytt OCT (Optical Coherence Tomography) apparat kan vi ta svært detaljerte tverrsnittsbilder av netthinnen, som blant annet er nyttig for å oppdage væske i makula (skarpsynsflekken) ved våt AMD (makuladegenerasjon).  Pasienter med våt AMD som har nytte av injeksjonsbehandling (Avastin) vil nå også få tilbud om denne behandlingen i Hammerfest. Pasienter med glaukom (grønn stær) kan også få en langt bedre oppfølging, når vi med nytt synsfeltapparat kan oppdage og monitorere små utfall i sidesynet. Med OCT–apparatet kan vi også ta bilder av synsnerven som gjør at vi raskere kan oppdage en eventuell trykkskade på nerven. Synsfeltapparatet vil også gjøre det mulig å ta bedre vurderinger av om pasienter oppfyller synskrav til førerkort. Diabetespasienter vil også få bedre oppfølging på den nye øyepoliklinikken, med fotoutstyr tilgjengelig for øyelege for å følge utviklingen av retinopati. De pasientene som har gått til fundusfotografering av øyebunnen vil fortsette med det på øyepoliklinikken, men bildene vil nå bli raskere vurdert og fulgt opp av øyelege i Hammerfest.

Et annet nytt behandlingstilbud som tilbys i den nyåpnede poliklinikken er kataraktkirurgi. Katarakt (grå stær) inntrer hos de fleste av oss etter hvert som vi blir eldre. Det er en av de vanligste årsakene til nedsatt syn, og den vi har best behandling mot. Kirurgien består i å fjerne øyets linse gjennom små snitt i hornhinnen og sette inn en ny, kunstig linse, en møysommelig men forholdsvis enkel operasjon som utføres i dråpebedøvelse. Nå vil denne pasientgruppen også kunne få utført operasjonen i Hammerfest, selv om enkelte mer kompliserte pasienter fortsatt vil bli henvist til UNN. I tillegg til kataraktkirurgi vil vi utføre operasjoner på tåreveier og øyelokk.

Videre oppgradering av øyepoliklinikken vil dessuten skje i løpet av kommende år, med anskaffelse av laserapparater og ultralyd. Dermed kan sykehuset etter hvert også ta seg av netthinnerifter, laserbehandling av diabetespasienter, behandling av etterstær, for å nevne noe. Vi får med andre ord et svært godt og helhetlig øyetilbud til pasientene i landsdelen.

Heldigvis står ikke øyelegen alene om all denne behandlingen, sykehuset har også ansatt operasjonssykepleier og gitt opplæring til egne sykepleiere tilknyttet øyepoliklinikken som vil bistå i pasientarbeidet. Vi har også et godt og nært samarbeid med øyeavdelingen ved UNN mtp. funksjonsfordeling, rådgivning og samarbeid om pasienter på en smidig måte.

Vi forsøker å legge til rette for en godt organisert øyepoliklinikk som ivaretar befolkningens behov og samarbeider godt med fastleger og optikere. Det er imidlertid en helt ny poliklinikk som skal etableres, og arbeidet må gå seg til underveis. Hvordan øyeblikkelig hjelp skal organiseres er for eksempel ikke helt fastsatt. Etter oppstart ønsker vi derfor blant annet å arrangere et møte med fastlegene for å legge til rette for et best mulig samarbeid. For spørsmål vedrørende øyelegetjenesten kan man kontakte sekretær på spesialistkontoret, Mone Scharlotte Jakobsen, på telefon 78 42 16 60. 
Vi gleder oss til å ønske de første pasientene velkommen tirsdag 3. mai!