Arbeidet med NHS er i gang

Klargjøringen av tomta til nye Hammerfest sykehus er i full gang. Om kort tid starter boringen av pelene som sykehuset skal hvile på.

Eirik Palm, kommunikasjonssjef
Publisert 11.09.2020
Sist oppdatert 11.04.2024
Grunnarbeidet går for fullt på den nye sykehustomta. Her er klinikksjef Jonas Valle Paulsen, administrerende direktør Siri Tau U
Grunnarbeidet går for fullt på den nye sykehustomta. Her er klinikksjef Jonas Valle Paulsen, administrerende direktør Siri Tau Ursin og prosjektleder Rolf Johnny Nilsen. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Gravemaskiner, hjullastere og lastebiler er i full sving på tomta ved Rossmollbukta i Hammerfest. På det meste vil 350 arbeidere være i sving, men foreløpig jobber et titall med graving, utfylling og planering, og klargjøring for infrastruktur som skal ned i bakken.

 

I 2025 har vi fire nye og moderne klinikker, til beste for pasienter, pårørende og ansatte.

Siri Tau Ursin

Nytenkende

Nye Hammerfest sykehus er det siste i rekken av byggeprosjekter i Finnmarkssykehuset, og skal tas i bruk tidlig i 2025.
 
- Finnmarkssykehuset er inne i tidenes satsing på spesialisthelsetjenesten i Finnmark, og det er svært takknemlig å være en del av dette. Nye Hammerfest sykehus er allerede et referanseprosjekt for andre sykehusbygg, og vil fremstå som et nytenkende og svært fleksibelt sykehusbygg når det tas i bruk, sier administrerende direktør Siri Tau Ursin.
 
Den nye direktøren besøkte tomta for første gang i dag, og gleder seg til å se byggverket ta form. 
 
- I 2025 har vi fire nye og moderne klinikker, til beste for pasienter, pårørende og ansatte. I tillegg tror jeg dette vil være viktig for rekrutteringen av helsepersonell til Finnmark, sier hun.
 
siri sykehustomta - 3.jpg

Siri Tau Ursin tror byggeprosjektene vil ha stor betydning for alle i Finnmnark. Foto: Eirik Palm, Finnmarkssykehuset

Informasjon

Finnmarkssykehuset har opprettet en egen nettside for prosjektet nye Hammerfest sykehus, slik at alle interesserte skal ha mulighet til å følge prosjektet underveis. 
 
På nettsiden er også alle dokumenter og vedtak fra konseptfasen og frem til i dag samlet. Her vil også nyhetssaker og annet innhold bli samlet i en egen tidslinje. Det vil også bli mulig å følge framdriften via et byggeplasskamera.
 
Byggefasen vil strekke seg fram til 2024. Deretter skal sykehusbygget gjennom en teknisk og en klinisk prøvedrift høsten 2024. I denne perioden skal de siste tilpasningene og kvalitetskontroller gjøres før overtakelse første kvartal 2025.
 

Finnmarkssykehuset vil gjennomføre flere informasjonsmøter om byggeprosjektet.
 

Ringvirkninger

Tilbake på sykehustomta. I løpet av høsten og et stykke inn i 2021 skal grunnarbeider gjøres, fundamenter og bæresystem skal på plass. Deretter starter arbeidet med fasader og tak, samt tekniske fag før innredning, test og prøvedrift.
 
- I løpet av kort tid starter arbeidet med å skru ned 380 peler. Pelene bores gjennom fyllmassene og ned i fast berg, og skal være med og bære bygget, forteller Rolf Johnny Nilsen, prosjektleder i Consto AS.
 
Nye Hammerfest sykehus er det største prosjektet til Consto til nå. Consto er totalentreprenør for prosjektet, og har gjort avtaler med flere underleverandører, de fleste lokale. Frem til høsten 2020 hadde entreprenøren inngått avtaler med underleverandører for om lag 500 millioner kroner. 
 

Underleverandørene hører i hovedsak til i Hammerfest og Alta, og i perioder vil det daglig gå fem til åtte trailere med byggeelementer fra Alta til Hammerfest.
 

Konsekvenser og tiltak

Byggingen av nytt sykehus vil også få konsekvenser for naboer og veifarende, men entreprenøren vil forsøke å holde disse på et minimum.

  • Blant annet vil Riksvei 94 som går ut til Melkøya, bli stengt i to omganger i perioden september/oktober i forbindelse med gravearbeid, med varighet fra én til tre dager. Trafikken må da gå gjennom boligfelt, og det blir skiltet for omkjøring. Omleggingen varsles i forkant.
  • I tillegg vil det være noe støy i anleggsperioden. Her vil arbeidet foregå innenfor en tidsramme, slik at det ikke sjenerer unødvendig. Tidsrammen er 7 til 19 på hverdager og 7 til 15 på lørdager. Det kan være avvik dersom det pågår spesielle operasjoner, eller produksjonsfaser som er i avslutningsfasen. Det kan forekomme arbeid på søndager og bevegelige helligdager. Dette varsles i forkant.
  • Det kan også forekomme støv fra tomten utenfor tomtegrensen ved vedvarende tørt vær. Prosjektet har prosedyrer for løpende kosting i gaten når dette er påkrevd.
 

Du kan lese mer om byggeprosjektet her: 

Nye Hammerfest sykehus